Programi edukacija

Dodatni materijali

Edukacija i izdavaštvo

Znati artikulirati zahtjeve prema ponuđačima

Znanje o mogućnostima tehničke zaštite i efektima njezine primjene je važno krajnjim korisnicima kako bi mogli artikulirati svoje zahtjeve prema ponuđačima i u tome im nastojimo pomoći organiziranjem vlastitih i aktivnim sudjelovanjem na stručnim skupovima u organizaciji strukovnih udruga i časopisa.

Struka kao nositelj primjene inovacija

Zbog brojnih upita kolega koji se bave projektiranjem i trebaju znanja o primjeni novih tehnologija organiziramo niz seminara o sustavima tehničke zaštite s aspekata bitnih za projektiranje. Inženjeri Alarm automatike su redoviti predavači na stručnim skupovima u organizaciji priznatih strukovnih udruga kao što su Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Elektrotehničko društvo, Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti, Hrvatski ceh zaštitara te Nacionalna udruga za zaštitu od požara. Angažman na provedbi edukacija o sustavima tehničke zaštite je 2010. urodio izdavanjem Priručnika Uvod u projektiranje sustava za dojavu požara čime je pokrenuta izdavačka djelatnost.

Znanje za opstanak

Već niz godina redovito se provodi osposobljavanje instalatera za samostalan rad sa svim sustavima tehničke zaštite u svrhu podizanja kvalitete usluga pruženih krajnjim korisnicima. Partnerske tvrtke koje svoje djelatnike redovito upućuju na edukaciju u Alarm automatiku su svjesne da za opstanak na turbulentnom tržištu zaštitarstva treba osigurati visoku kvalitetu usluge te da permanentno usavršavanje u struci pomaže njihovom napretku. Od 2005. godine više od 300 radnih dana je posvećeno edukacijama, pohađalo ih je petstotinjak instalatera iz gotovo 150 tvrtki s područja Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Albanije i Bosne i Hercegovine. Certifikatima verificirana sposobnost partnera da se suoče sa složenim situacijama za Alarm automatiku je uporište pri preuzimanju odgovornosti u poslovanju s investitorima čiji su objekti dislocirani a hoće unificirati i centralizirati zaštitu. U Knjizi programa edukacija su cjelovito opisani i sistematizirani svi do sada osmišljeni programi.

Znanje stečeno dugogodišnjim radom Alarm automatika bezrezervno dijeli sa svim sudionicima zaštitarskog tržišta. Međusobnim povezivanjem i razmjenom iskustava instalatera, projektanata i krajnjih korisnika tehničke zaštite se gradi interesna zajednica koja može utjecati na percepciju važnosti zaštite.