O edukacijama Alarm automatike d.o.o.

U Alarm automatici se već niz godina razvija sustav edukacije za rad sa sustavima tehničke zaštite kojem je glavna svrha podići razinu kvalitete usluga pruženih korisniku. Edukacije se sustavno provode od 2005. i do kraja 2013. im je posvećeno gotovo 500 radnih dana, osmišljeno je više od 40 različitih programa na kojima je ukupno sudjelovalo više od 700 osoba iz 150 tvrtki s područja Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Programske cjeline
Ovisno o tome kome su namijenjeni, programi su razvrstani u cjeline: za instalatere tehničke zaštite, za operatere zaštitarskih dojavnih centara, za korisnike poslovnog softvera ABsistem i za elektro instalatere.
Za tvrtke koji imaju potrebe za sadržajima koji nisu obuhvaćeni programima se izravnim dogovorom organiziraju posebne edukacije, a za partnere uključene u projekte Alarm automatike se organiziraju posebne edukacije.

Oblici rada i broj polaznika
Oblici rada prilagođeni su zahtjevima polaznika i usmjereni na praktičan rad s pojedinim uređajima,  sustavima  i softverima. Pretežito se radioničkog tipa pod čime se podrazumijeva da polaznici nakon uvodnog izlaganja voditelja samostalno rade s uređajima i softverima i odmah ih mogu sami spajati, programirati ili podešavati. Da bi svaki polaznik mogao samostalno raditi na konkretnoj opremi, broj polaznika je ograničen na osam osoba.

Cijena
Prilikom formiranja cijena vodilo se računa o složenosti pojedinog programa ili grupe programa. Cijena pohađanja je istaknuta uz svaki pojedini program i kreće se od 500 do 700 kuna + PDV po danu. Cijena programa „po narudžbi“ je 3.000 kuna po danu + PDV.

Uvjerenja i certifikati
Nakon uspješnog pohađanja programa polaznici dobivaju Uvjerenje o pohađanju. Moguće je stjecanje certifikata za rad s uređajima pojedinog proizvođača. Certifikat mogu steći tvrtke koje s Alarm automatikom imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji te koje zapošljavaju minimalno dvije osobe koje su pohađale edukaciju za rad s opremom jednog proizvođača i uspješno položile ispit znanja. Certifikati vrijede godinu dana od dana njihova izdavanja.

Prijave
Provedba programa organizira se kada se prijavi dovoljan broj polaznika. Bilo kada tijekom godine može se iskazati interes za pohađanje pojedine radionice ili programa putem e-maila. Slijedi povratna obavijest o prvom sljedećem terminu u kojem se realizira konkretni program. Redoslijed zaprimanja prijava ujedno je i redoslijed popunjavanja mjesta na radionicama.

Za instalatere tehničke zaštite

Uvod u sustave tehničke zaštite

Cilj programske cjeline
Cilj programske cjeline Uvod u sustave tehničke zaštite jest ujednačiti razinu predznanja i tako olakšati praćenje zahtjevnijih programa orijentiranih na stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad s opremom i uređajima pojedinih proizvođača. Programima su obuhvaćeni teoretski aspekti bitni za daljnji rad sa svim temeljnim sustavima tehničke zaštite.

Uvod u sustave protuprovale Detalji i prijava
Uvod u sustave dojave požara Detalji i prijava
Uvod u sustave klasičnog videonadzora Detalji i prijava
Uvod u sustave kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Detalji i prijava
Uvod u mrežne IP sustave Detalji i prijava

Uvjerenje
Polaznici koji uspješno završe pojedini program u okviru ove programske cjeline dobivaju Uvjerenje o pohađanju programa.

Oblik
Programi iz cjeline Uvod u sustave tehničke zaštite se provode u dva oblika: kao predavanje i vježba koja prati sadržaj predavanja ili kao samostalno učenje iz skripte i rješavanje testa.

Cijena
Pojedini edukacija u sklopu ove programske cjeline košta 500 kuna po polazniku (PDV nije u cijeni), a odobrava se 10% popusta za dva i više polaznika iz iste tvrtke i 10% popusta za plaćanje unaprijed. Pojedina skripta stoji 200 kn (PDV nije u cijeni).

iDEA® Classic program

Cilj programske cjeline
Cilj IDEA Classic programske cjeline je osposobljavanje polaznika za samostalan rad sa najčešće korištenim uređajima i opremom tehničke zaštite. Obuhvaćeno je osposobljavanje za rad svim sustavima i sa uređajima različitih proizvođača.

Protuprovala

S-Link sustavi protuprovale Detalji i prijava
DSC Power sustavi  protuprovale Detalji i prijava
Visonic bežični sustavi protuprovale Detalji i prijava
Videonadzor DVC i DVCPlus sustavi  videonadzora Detalji i prijava
Dojava požara INIM klasični sustavi za dojavu požara Detalji i prijava
Kontrola pristupa Jantar sustavi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena Detalji i prijava
Commax sustavi portafonije i videoportafonije Detalji i prijava

Uvjerenje
Polaznici koji uspješno završe edukaciju za pojedine sustave tehničke zaštite u okviru ove programske cjeline dobivaju Uvjerenje o pohađanju programa.

Cijena
Pohađanje radionica u sklopu iDEA Classic programske cjeline stoji 600 kuna po polazniku (PDV nije u cijeni), a odobrava se 10% popusta za dva i više polaznika iz iste tvrtke i 10% popusta za plaćanje unaprijed.

iDEA® Project program

Cilj     
Cilj IDEA Project programa je  osposobljavanje za samostalan rad u aplikacijama tehničke zaštite u kojima je potrebno primijeniti složenije uređaje i opremu većih mogućnosti. Cjelinom su obuhvaćeni svi sustavi tehničke zaštite, a cijeli program je raspoređen u osam radionica. 

Videonadzor Vivotek IP sustavi videonadzora Detalji i prijava
Napredni IP videonadzor i videoanalitika Detalji i prijava
Dojava požara INIM analogno-adresabilni sustavi za dojavu požara i plina Detalji i prijava
Notifier sustavi za dojavu požara Detalji i prijava
Kontrola pristupa Kantech sustavi kontrole pristupa Detalji i prijava
Protuprovala DSC Maxys sustavi protuprovale Detalji i prijava
Zaštita artikala Zaštita artikala od krađe Detalji i prijava

Uvjerenja
Nakon uspješnog pohađanja programa polaznici dobivaju Uvjerenje o pohađanju.

Certifikati
Moguće je stjecanja certifikata za rad s uređajima pojedinog proizvođača. Certifikat mogu steći tvrtke koje s Alarm automatikom imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji te koje zapošljavaju minimalno dvije osobe koje su pohađale edukaciju za rad s opremom jednog proizvođača i uspješno položile ispit znanja. Certifikati vrijede godinu dana od dana njihova izdavanja.

Cijena
Cijena pohađanja je navedena uz svaku pojedinu radionicu.


Za operatere zaštitarskih dojavnih centara

Cilj
Cilj osposobljavanja za rad s ABsistemDC(NG) softverom jest osposobljavanje operatera za samostalan rad u dojavnim centrima, omogućiti permanentno usavršavanje u struci, osigurati potpunije razumijevanje poslova dojavnih centara i tako podići razinu kvalitete usluga pruženih korisniku.

Rad s ABsistemDC(NG)® softverom i Sur-Gard alarmnim prijemnikom Detalji i prijava

Uvjerenje     
Osobe koje uspješno završe program dobivaju Uvjerenje o pohađanju radionice. Kako bi bilo osigurano praćenje novih mogućnosti softvera poželjno je pohađati dodatnu edukaciju svake dvije godine.

Cijena
Cijena pohađanja iznosi 700 kuna po osobi (PDV nije u cijeni),  a odobrava se 10% popusta za dva i više polaznika iz iste tvrtke i 10% popusta za plaćanje unaprijed. Za tvrtke koje plaćaju uslugu tehničke podrške za korištenje softvera cijena se formira ovisno o ugovorenom obuhvatu usluge.


Za korisnike poslovnog softvera ABsistem

Cilj
Cilj programa je upoznavanje s mogućnostima ABsistem poslovnog softvera za poslovanje tvrtki koje se prvenstveno bave poslovima tehničke zaštite i i osposobljavanje za samostalan rad.

Primjena ABsistema u svakodnevnom radu Detalji i prijava

Uvjerenje     
Osobe koje uspješno završe program dobivaju Uvjerenje o pohađanju radionice.

Cijena
Cijena pohađanja ABsistem radionice iznosi 600 kuna po osobi (PDV nije u cijeni),  a odobrava se 10% popusta za dva i više polaznika iz iste tvrtke i 10% popusta za plaćanje unaprijed. Za tvrtke koje plaćaju uslugu tehničke podrške za korištenje ovog softvera cijena se formira ovisno o ugovorenom obuhvatu usluge.


Za elektro instalatere

Cilj     
Programi su namijenjeni tvrtkama koje se bave elektro instalacijama kao pripremnim radovima za izvedbu sustava tehničke zaštite. Ti radovi, prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, uključuju postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi i kabela do spojnih točaka, izvedbu instalacija tehničke zaštite koja obuhvaća ispitivanje i spajanje vodova od spojnih točaka do uređaja i naprava tehničke zaštite. Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje pripremnih radova za izvedbu sustava tehničke zaštite.

INIM sustavi za dojavu požara s aspekta elektroinstalacija Detalji i prijava
Sustavi videonadzora s aspekta elektroinstalacija Detalji i prijava

Uvjerenje
Osobe koje uspješno završe program dobivaju Uvjerenje o pohađanju radionice.

Cijena
Pohađanje pojedine radionice u sklopu programa za elektro instalatere stoji 600 kuna po polazniku (PDV nije u cijeni), a odobrava se 10% popusta za dva i više polaznika iz iste tvrtke i 10% popusta za plaćanje unaprijed.