Impressum

Sjedište
Alarm automatika d.o.o.
Dražice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka

OIB: 30532290707

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Rijeci, pod matičnim brojem 040092702. Temeljni kapital društva 17.440.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Računi kod poslovnih banaka
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR0223600001101208936

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR2624020061100568932

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
IBAN: HR7425000091101349241

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica
IBAN: HR6923860021110082257

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR5823400091110595350

Članovi društva
Boris Popović
Branimir Vuković
Renata Dončević