Dodatni materijali

Industrija i javni sektor

Industrija i javni sektor

Nema tipskih rješenja

Industrijski, javni i infrastrukturni objekti se međusobno razlikuju prema mnogobrojnim čimbenicima rizika pa, mada se za njihovu zaštitu primjenjuju iste tehnologija koje se primjenjuju i za zaštitu svih ostalih tipova objekata, zaštiti svakog objekta treba pristupiti posebno i osmisliti je na temelju profesionalno izrađene prosudbe ugroženosti. Njome treba konstatirati kakve su karakteristike lokacije, objekta i poslovanja, što su najveće vrijednosti koje se štite, kojim propisima treba udovoljiti, koji su specifični rizici te koje će ih mjere efikasno smanjiti. Mjere zaštite treba uklopiti u redovito poslovanje te djelatnike osposobiti za njihovo provođenje.

Odabir ovlaštenog projektanta za izradu projekta tehničke zaštite, adekvatne i pouzdane opreme koja omogućava više funkcionalnosti, kompetentnih izvođača radova i iskusnog nadzornog inženjera su jamstva isplativosti investicije u sustav tehničke zaštite.

Integracija za lakše upravljanje

Mnogobrojna iskustva koja je Alarm automatika d.o.o. stekla u radu s korisnicima koji se bave različitim djelatnostima ukazuju na efikasnost sustava za dojavu požara u njegovoj ranoj detekciji, IP videonadzora i videoanalitike u prevenciji kriminaliteta, pozitivne efekte centralizacije na smanjivanje gubitaka i rizika te produženje eksploatacijskog perioda proaktivnim održavanjem. Međusobna integracija sustava zaštite te integracija s ostalim sustavima na objektu u jedinstveno upravljačko sučelje znatno olakšavaju nadzor i upravljanje.