Dodatni materijali

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Različita rješenja za objekte različite namjene

Svrha kontrole pristupa je zaštititi od neovlaštenog ulaza u stambene i poslovne objekte ili njihove dijelove. Može biti mehanička (rampe), elektronička ili kombinirana a što će se koristiti ovisi o ugroženosti i o tome treba li kontrolirati pristup pješaka, vozila i / ili radnih strojeva. Primjena sustava je u velikom porastu jer sve veći broj tvrtki želi kontrolirati pristup i tako čuvati vrijednosti i informacija te nadzirati zaposlene. Rastu primjene doprinose pad cijena uređaja i dostupnost novih tehnologija identifikacije i komunikacije. Osim zaštitne funkcije u smislu prevencije kriminala, primjena kontrole pristupa značajno podiže razinu sigurnosti te olakšava i ubrzava poslovanje u smislu redukcije troškova, oslobađanja resursa i kvalitetnije analitike.

Sustavom se mogu otkloniti mnogi sigurnosni nedostaci te smanjiti gubici jer omogućava kontrolu i evidenciju ulaska, usmjeravanje posjetitelja, kontrolu kretanja posjetitelja i zaposlenika, vremensko ograničavanje kretanja, upravljanje ovlastima pristupa sa središnjim administriranjem, nadzor i otkrivanje zlouporabe ovlasti te zaštitu prostora od posebne važnosti.

Kontrola pristupa se često kombinira s evidencijom radnog vremena jer su sustavi logično povezani u smislu medija identifikacije i smještaja kontrolnih točaka. S kontrolom pristupa često se povezuje i sustav nadzora i kontrole obilazaka zaštitara, sustav naplate parkinga ili ulaska u bazene.

Za postizanje pune funkcionalnosti treba unaprijed definirati ciljeve primjene sustava i osmisliti jasnu i cjelovitu politiku kontrole pristupa. Tako će biti izbjegnuta implementacija disfunkcionalnih ili predimenzioniranih sustava (koji u pravilu bivaju sabotirani i na kraju napušteni) čije mogućnosti i cijena značajno premašuju potrebe korisnika. Sustav treba osmisliti u ranoj fazi projektiranja objekta i pri tome paziti na kriterije zadovoljstva korisnika: sigurnost, jednostavnost, proširivost, estetika, usklađenost s propisima.

Odabir tehnologije ovisi o stupnju rizika

Na tržištu su dostupne različite tehnologije na kojima se bazira sustav kontrole pristupa, a najraširenija je identifikacija beskontaktnom karticom. Dostupne su kartice koje sadrže samo kôd te kartice koje uz kôd sadrže i memoriju za pohranjivanje podataka. Samostalni (standalone) sustavi (kontroler i čitač su u jednom uređaju) su zbog pristupačne cijene i jednostavne ugradnje pogodni za stambene ili manje poslovne objekte, a kada je ugroženost manja može se primijeniti kvalitetan interfonski ili videointerfonski sustav. Sustavi povezani na računalo omogućavaju veću fleksibilnost i integraciju pa se primjenjuju u zahtjevnijim aplikacijama. Biometrijska identifikacija se primjenjuje kada je bitno točno identificirati osobu koja ulazi u štićeni prostor. Za identifikaciju se koriste pojedine fiziološke karakteristike ili karakteristike ponašanja koje se razlikuju od osobe do osobe. Najčešća biometrijska identifikacija danas je identifikacija otiskom prsta koja se zbog jednostavnosti koristi u aplikacijama u kojima je bitna brzina.

U čak 37% instalacija je kontrola pristupa integrirana s ostalim sustavima tehničke zaštite, prvenstveno s videonadzorom te protuprovalom i vanjskom zaštitom. Gotovo polovina (49%) sustava kontrole pristupa je umrežena a primjena u vanjskoj zaštiti je dosegla 17%.

Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sustava kontrole pristupa. Za svaku od tih funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje.

Kako bi se troškovi eksploatacije sustava smanjili i omogućilo proaktivno održavanje treba odabrati opremu koja omogućava dojavu tehničkih informacija na CTN i daljinsku (putem interneta) dijagnostiku, podešavanja i programiranje korisničkih kartica i razina pristupa.