Korisnici

Korporativni i javni sektor

Specifičnost poslovanja generira specifične rizike

Djelatnost koja se u nekom objektu obavlja je ključan čimbenik intenziteta i vrste rizika za ljude i imovinu. Specifičnost poslovanja - veća količina novca u bankama, artikli koje je lako unovčiti u trgovinama, priprema hrane u smještajnim objektima, havarije u industrijskim postrojenjima ili velik broj ljudi na aerodromima – generira razne rizike. Bitan čimbenik rizika su i karakteristike objekta (npr. veličina, katnost, broj ulaza i lokacija) te treba li štititi objekt na teritorijalno ograničenom području ili uniformne mjere zaštite primijeniti u više dislociranih objekata. Mjere zaštite od rizika koji ugrožavaju živote i zdravlje kao što je npr. požar su obvezne, pa prilikom njihova uvođenja posebno treba voditi računa da zadovolje zakonske propise.

Ljude koji borave u nekom prostoru, djelatnike ili građane koji obavljaju neki svoj posao, uvijek treba staviti u fokus primjene mjera zaštite, a kada je riječ o objektima kojima se slobodno kreće velik broj ljudi kao što je to npr. slučaj na kolodvorima onda i njih treba smatrati čimbenikom povećanja rizika i mjerama zaštite utjecati i na zaštitu ljudi i na prevenciju zlonamjernih postupaka ili pokušaja terorizma.

Efikasna zaštita je smisleno povezana u cjelinu

Rizici različitih djelatnosti često su isti (krađa, razbojništvo, vandalizam, požar), no intenzitet im se razlikuje pa za efikasno smanjivanje rizika treba primijeniti više različitih mjera zaštite i smisleno ih povezati u cjelinu. Efikasno rješenje zaštite je ono koje je na logičan i konzistentan način spojeno s temeljnim poslovanjem, zahtjevima korisnika i uvriježenim načinima rada. Sustavi tehničke zaštite su bitan čimbenik unaprjeđenja i poslovanja i sigurnosti, a da bi se ostvarile mnoge dodatne funkcionalnosti (kao što su video analitika ili daljinsko podešavanje razina pristupa) te značajne uštede (na komunikaciji, ugradnji, održavanju i intervencijama) važno je odabrati opremu baziranu na novim tehnologijama koju se može centralizirati i integrirati. Oprema svakako treba biti sukladna važećim normama i certificirana.

Cjelovito rješenje je interaktivan proces

Iskustva u osmišljavanju, implementaciji i održavanju sustava tehničke zaštite koja je Alarm automatika d.o.o. stekla kroz više od 20 godina rada za korisnike koji se bave različitim djelatnostima imaju jednu zajedničku potku – cjelovito rješenje zaštite je interaktivan proces stručnjaka Alarm automatike i korisnika.