Dodatni materijali

Centralni tehnički nadzor

Održavanje

Održavanje

ABsistemdcCARE4® - jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite

ABsistemdcCARE4® je  jedinstveni model nadzora, održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite razvijen u Alarm automatici po uzoru na najefikasnija rješenja primijenjena u svjetskoj praksi i na temelju vlastitih iskustava o specifičnim potrebama domaćeg tržišta. Glavni cilj njegove primjene je kroz ispravnost i funkcionalnost sustava tehničke zaštite osigurati sigurnost osoba i imovine u štićenim objektima uz minimalne troškove.

Da bi sustav zaštite ispunio svoju funkciju i bio isplativ mora se osigurati njegova pouzdanost, brzo otkloniti kvarove, osposobiti korisnike za korištenje i koristiti opremu koja tehnološki omogućava daljinsko održavanje i podešavanje
Prednosti korištenja modela
Veća sigurnostPrimjerena razina sigurnosti uz minimalne troškove
Glavni cilj primjene modela je osigurati primjerenu razinu sigurnosti štićenih osoba i imovine uz minimalne troškove. Kako bi se to postiglo bitno je osigurati pouzdanost rada sustava brzim otklanjanjem kvarova i osposobljavanjem korisnika za kvalitetno korištenje sustava.
Manji troškoviTroškovi eksploatacije održavanog sustava su manji
Statistički je dokazano kako češće održavanje tehničkih sustava na objektu smanjuju ukupne troškove eksploatacije sustava i znatno produžuju vijek njihovog trajanja. Cijena održavanja putem ABsistemCARE4® modela rasterećena je svega što nije ugovoreni sat rada i vrijednost rezervnih dijelova zbog angažiranja servisera u blizini objekata održavanja.
Utemeljene odlukeOdluke temeljene na analizi
Na temelju izvještaja i analiza korisnik lako može uočiti učestalost pojedinih događaja (u kojim objektima djelatnici sustav ne koriste ispravno, koji su češći kvarovi). Godišnji izvještaj s prijedlogom mjera za unapređivanje i popisom svih izvršenih radova i troškova korisniku omogućava kvalificiranu odluku je li sustav možda potrebno nadograditi ili zamijeniti te planirati predstojeće investicije ili troškove njegova daljnjeg održavanja ili mjeru investicijskog održavanja.
Jedinstveni kontaktJedinstveni kontakt štedi vrijeme
Korisnici modela za sve vezano za sustave obraćaju se jednoj osobi koja zatim preuzima na sebe poduzeti sve što je potrebno da se sustav dovede do potpune funkcionalnosti. Kada je to prikladno korisnika se izravno povezuje s osobljem koje može pružiti tehničku podršku koji na temelju opisa situacije procjenjuje je li potrebna intervencija ili uputi korisnika kako odmah sam može riješiti problem.
Dežurni telefonDežurni telefon je uvijek dostupan
Korisnici modela kvar na sustavu mogu prijaviti čim ga primijete i operateru prepustiti pokretanje svih aktivnosti koje je potrebno poduzeti da se sustav vrati u punu funkciju.
Proaktivno održavanjeProaktivno održavanje smanjuje troškove eksploatacije sustava
U svijetu au razvijeni mnogi modeli održavanja tehničkih sustava koji problematici pristupaju sveobuhvatnije nego ikad ranije u poslovnoj praksi. Kada je riječ o sustavima tehničke zaštite značaj redovitog održavanja ima dodatnu težinu jer je potrebno osigurati ispunjavanje funkcija bitnih za sigurnost osoba i imovine u objektima štićenja.
Planiranje troškovaOčuvanje vrijednosti investicije i planiranje troškova
Primjenom ovog modela omogućeno je očuvanje investicije korisnika u sustav tehničke zaštite, produžavanje vijeka trajanja sustava i planiranja troškova u proračunskom razdoblju. Dogovaranje paušalne mjesečne naknade omogućava i distribuciju troškova održavanja.
Usuglašenost s propisimaPropisi ugrađeni u procedure
ABsistemdcCARE4® jamči provedbu svih postupaka sukladno važećim propisima što podrazumijeva i praćenje izmjena propisa, obavještavanje korisnika o njima i ugrađivanje novih odredbi u postojeće procedure i postupke. Posebne knjige održavanja sustava dojave požara i sustava tehničke zaštite razvijene u Alarm automatici prate važeće propise i lako ih je primijeniti u svakodnevnom radu.
Standardizirani postupciEduciranost jamči standardizaciju postupaka
Kvaliteta radova osigurana je kontinuiranom edukacijom servisera za kvalitetan i brz rad sa sustavima tehničke zaštite, uvježbavanjem provedbe s korisnikom dogovorenih načina rada na objektima te obukom korisnika sustava za upravljanje sustavom i njegovo svakodnevno korištenje.
Integrirano rješenjeIntegracija olakšava rad operatera
Razmjena informacija između različitih tehničkih sustava na objektu i njihov prikaz putem jedinstvenog sučelja koje omogućava softver ABsistemDCi® značajno povećava isplativost sustava i olakšava rad operatera koji može pratiti događaje na sustavu na jednom monitoru i, budući da ga softver upozorava, brže i bolje reagirati kada je potrebno.

 

Brzo otkloniti kvarove
Podaci o dosadašnjem radu govore kako se od trenutka potvrđivanja informacije o kvaru na sustavu u 75% slučajeva u prvih 5 sati kvar ili otklonjen ili je započeta intervencija, u 15% slučajeva kvar je otklonjen unutar 24 sata a u 10% slučajeva zamjene se dijelovi sustava koje nije moguće popraviti na objektu.

Daljinsko održavanje i podešavanje
Troškovi održavanja kontrole pristupa bit će bitno manji ako oprema omogućava daljinsko programiranje korisničkih kartica i razina pristupa, dojave požara ako oprema omogućava daljinsko očitavanje onečišćenja detektora, protuprovale ako oprema omogućava daljinsko podešavanje zona, videonadzora ako oprema omogućava daljinski pregled žive slike i video zapisa i podešavanje kamera.