Linkovi

Download iDEA Classic HRBiHMEMKSLORS

Projektanti i sistem integratori

Projektanti i Security system integratori

Podrška u svim fazama projekta

Sistem integratori su tvrtke koje, kao elektro instalateri ili kao instalateri tehničke zaštite, posluju s korporativnim i javnim sektorom u kojem su rizici veći a primjenjivane mjere zaštite kompleksne. Kako bi udovoljili specifičnim zahtjevima implementacije više različitih sustava tehničke zaštite – kontrole pristupa, videonadzora, dojave požara, zaštite artikala, protuprovale, elektroničke zaštite artikala - u objekte različite veličine i namjene, potrebna im je i specifična podrška koja uz sve uobičajene zahtjeve vezane za opremu (kvaliteta, funkcionalnost, atesti, jamstva, kontinuitet isporuke, servis) mora obuhvatiti i specifičnu podršku u svim fazama projekta: pripremnoj, pred-prodajnoj, prodajnoj, izvedbenoj i eksploatacijskoj. Usluge projektne podrške Alarm automatike obuhvaćaju pripremu projektne i/ili natječajne dokumentacije, sastanke s investitorom, tehničke konzultacije po pitanju primijenjenih rješenja, tehničku i poslovnu korespondenciju s investitorom i ostalim uključenim sudionicima, izradu i praćenje vremenskog plana i plana troškova, organizaciju podizvođača po dijelovima projekta, puštanje u rad, pripremu primopredajne dokumentacije, primopredajne aktivnosti, organizaciju i vođenje poslova održavanja u i nakon jamstvenog perioda. Projektna podrška je namijenjena i projektantima tehničke zaštite u smislu informiranja i edukacije o tehnološkim novitetima, propisima i normama, cijenama opreme na tržištu te raznim alatima koji im olakšavaju svakodnevni rad.

Projektna podrška namijenjena je onima koji žele održati korak s najnovijim dostignućima primjene novih tehnologija u tehničkoj zaštiti.

Implementacija IT rješenja

Obzirom da se sve više sustava tehničke zaštite bazira na IT tehnologijama i da Alarm automatika ima vlastiti razvojni IT odjel, integratorima i projektantima je dostupna i sve potrebnija usluga IT podrške kojom im se pomaže pri implementaciji IT rješenja i njihovu povezivanju s IT sustavima korisnika. IT podrška obuhvaća implementaciju i puštanje sustava u rad, tehničku podršku, edukacije, intervencije te nadgradnje i održavanja softvera funkcionalnima.

Obzirom da IT odjel razvija softvere za centralizaciju ABsistemDC(NG)® i za integraciju ABsistemDCi® integratorima nudimo i njihovu implementaciju te prilagodbu specifičnim potrebama korisnika.

Znati osmisliti funkcionalno rješenje

Educiranost za rad s novim sustavima, i to sa svim temeljnim sustavima tehničke zaštite, te certificiranje osposobljenih djelatnika su dodatni faktor konkurentske prednosti, a pri tome je važan i na znanju utemeljen osjećaj sigurnosti da je ono što se investitoru nudi biti funkcionalno rješenje.

Sustavi prilagođeni kompleksnijim aplikacijama

Online katalozi uređaja su predmet svakodnevnog rada cijele grupe inženjera, a zbog svoje ažurnosti i dostupnosti putem interneta omogućavaju integratorima i projektantima brzu provjeru tehničkih rješenja i njihove potpunosti. Za profesionalce u tehničkoj zaštiti razvijena je i B2B aplikacija koja omogućava i preuzimanje dokumentacije koja prati uređaje. O novitetima u ponudi integratori i projektanti se mogu informirati putem vijesti koje se redovito objavljuju na internetskim stranicama ili putem e-vijesti koje se periodično šalju zainteresiranima.

Oprema obuhvaćena katalogom je svojim karakteristikama, pouzdanošću, fleksibilnošću i funkcionalnošću prilagođena primjeni u kompleksnijim aplikacijama.