Dodatni materijali

Trgovinski sektor

Trgovinski sektor

Krađe uzrokuju tri četvrtine gubitaka u trgovinskom sektoru

Enormni iznosi gubitaka u trgovinskom sektoru – prema podacima Centra za istraživanje trgovinskog sektora oni se na svjetskoj razini u zadnjih nekoliko godina kreću od 1,34 do 1,43% ukupnog prometa – razlog su mnogih sveobuhvatnih istraživanja njihovih uzroka. Istraživanjima je ustanovljeno da krađe, bilo od strane zaposlenika bilo od strane kradljivaca, uzrokuju gotovo tri četvrtine gubitaka, a ostali ključni uzroci gubitaka su prijevare dobavljača i greške u procesu.

Cilj zaštite: sigurnost kupaca i prevencija gubitaka

Ulaganje u mjere zaštite u trgovinskom sektoru izravno smanjuje gubitke u apsolutnom iznosu i u postotku od ukupnog prometa. Prema mišljenju menadžera sigurnosti, financijskih direktora i osoba odgovornih za operativno smanjivanje gubitaka, ulaganje u sigurnosnu opremu je glavni čimbenik smanjenja gubitaka. Kao efikasne mjere slijede fokusirana strategija borbe protiv kradljivaca, cjelovita i integrirana sigurnosna politika, softverski alati za otkrivanje i istragu kriminalnih aktivnosti te primjena sustava za zaštitu artikala od krađe. Iskustva Alarm automatike d.o.o. se podudaraju s rezultatima istraživanja o efikasnom smanjenju gubitaka primjenom sigurnosnih sustava. Budući da zaštita ne može generirati profit, efikasnost joj treba vrednovati s aspekta doprinosa ukupnoj profitabilnosti. Da bi takav doprinos bio ostvaren, mjere zaštite moraju biti usmjerene na dva osnovna cilja: sigurnost kupaca i prevenciju gubitaka. Mnogi poistovjećuju prevenciju gubitaka s prevencijom kriminala, što nije ispravno. Mjerama koje se provode pod zajedničkim nazivnikom "zaštitne mjere" potrebno je osim prevencije kriminalnih aktivnosti obuhvatiti sigurnost kupaca, npr. zaštitu od nesretnog slučaja, zaštitu od požara, evakuaciju u slučaju požara ili elementarne nepogode. Opremu i organizacijske mjere treba također koristiti i u funkciji nadzora, vrednovanja i unapređivanja svih poslovnih procesa koji se u prodajnom prostoru odvijaju.

Pozitivan primjer isplativosti investicije u tehničku zaštituPrimjer isplativosti investicije u tehničku zaštitu
Pozitivan je primjer britanskog lanca supermarketa Tesco, u kojem se primjenjuje model zaštite nazvan TISS - Total Integrated Security System. Nakon što su mnogi pojedinačni napori u rješavanju problema šteta propali, uveden je sustav centraliziranog videonadzora svih kritičnih mjesta u prodajnim prostorima. U središnjem videonadzornom centru zaposlen je posebno educiran menadžer sigurnosti, značajno je promijenjena organizacija prostora i uvedene su obavezne radne procedure čija je primjena bila strogo nadzirana. Već prva instalacija TISS-a značajno je utjecala na smanjenje šteta. Štete kvalificirane kao „nepoznati uzrok“ smanjene su sa 12.000 na 5.000 funti i tom uštedom investicija je isplaćena za pola godine. Gubitci gotovina na blagajnama pali su sa 500 na 20 funti tjedno, a nasilje i slični incidenti su takoreći nestali.
jest i iskustvo britanskog lanca prodavaonica Tesco u kojem su gubitci gotovine na blagajnama pali s 500 na 20 funti tjedno, a nasilje i slični incidenti takoreći nestali.

Osnovne i napredne funkcije sustava zaštite

Osovinu integriranog sustava svakako čine dojava požara, protuprovalna/protuprepadna zaštita, zaštita artikala od krađe i videonadzor. Imperativ je svakog kvalitetnog sustava visoka pouzdanost, što u prvom redu podrazumijeva pouzdanu detekciju i alarmiranje, ali isto tako, pa i još važnije, vrlo malu ili nultu razinu lažnih detekcija i alarma. Ovo posljednje naročito je važno u zaštiti artikala od krađe zbog osobito osjetljive situacije u slučaju lažne detekcije. Uloga videonadzora osobito je vrijedna ako je omogućena videoverifikacija - diskretna i brza provjera autentičnosti alarma.

Opisana osnova nadalje se nadograđuje ponajprije integracijskim vezama prema ostalim tehničkim sustavima prodajnog prostora. Vrlo česta i uobičajena je tzv. POS integracija koja tekstualne podatke o izdanim računima sa svake pojedine izlazne blagajne povezuje s odnosnim videozapisom svake pojedine kupnje kao pretraživu bazu podataka. Tako se kontrolira potencijalna prijevara od strane blagajničkog osoblja, bez ometanja kupaca pri izlasku kontroliranjem računa. U svrhu zaštite od požara standardna je integracija sustava dojave požara s ventilacijskim sustavom i/ili motoriziranim otvorima za odimljavanje. Također se može provesti i integracija s upravljanim evakuacijskim putovima, radi deblokade evakuacijskih izlaza u slučaju nužde (evakuacijske putove često koriste počinitelji krađa za neopaženo udaljavanje). Svrha integracijskih zahvata je postizanje maksimalno učinkovite zaštite uz minimalan utjecaj na kupce i njihovu pozitivnu percepciju iskustva kupovine. Centralizacijom i integracijom sustava dodatno se povećava njihova efikasnost na smanjivanje gubitaka i rizika, a održavanjem produžuje eksploatacijski period.

Gdje se i kakva roba krade ovisi o tipu, veličini i asortimanu robe u nekom prodajnom prostoru, a najkradenije artikle treba dodatno zaštititi adekvatnom tehnologijom zaštite artikala od krađe.