Dodatni materijali

Turistički smještajni objekti

Turistički smještajni objekti

Zaštita smještajnih objekata u službi kvalitete usluge

Turistički smještajni objekti specifični su po tome što se rizici ne odnose samo na sigurnost djelatnika i imovine nego i na sigurnost gostiju i njihove imovine, a prevencija rizika ni na koji način ne smije utjecati na komfor gostiju. Rizici su mnogi (krađe, vandalizam, provale, razbojništva), a prioritetno je spriječiti one koji ugrožavaju zdravlje i život ljudi kao što su požar i nesreće u hotelskim sobama.

U zaštiti turističkih smještajnih objekata neprestano treba imati na umu da ona prvenstveno mora služiti temeljnoj poslovnoj funkciji – pružanju bolje i kvalitetnije usluge gostima i povećanju njihova zadovoljstva.

Mjere zaštite se ne smiju sukobljavati s ovim zahtjevom, već pomagati njegovu ispunjenju - povećanjem sigurnosti gosta i njegove imovine. Sekundarno, sustav mora pružiti sredstva redukcije troškova ili gubitaka. Tercijarno, sustav može marginalno poslužiti i u svrhu proširenja usluga koje se nude gostima.

Integrirani sustavi tehničke zaštite su višestruko isplativi

Integrirani sustavi zaštite omogućavaju da se ispune svi navedeni zahtjevi, a njihova isplativost ogleda se u uštedama prilikom gradnje objekata, uštedama na režijskim troškovima, popustima na police osiguranja imovine, očuvanju investicije, uspostavi bolje organizacije poslovanja, boljem praćenju rada, bržoj reakciji u incidentnim situacijama te posljedično boljem poslovnom ugledu. Iskustva Alarm automatike d.o.o. također ukazuju na visoku isplativost primjene adekvatne tehničke zaštite u smještajnim objektima.

Za sigurnost gostiju i imovine posebno je važno primijeniti adekvatne mjere zaštite od požara, a sustav za dojavu požara, kao i sustavi automatskog gašenja, moraju biti projektirani i izvedeni minimalno u skladu s važećom zakonskom regulativom. Integraciju sustava za dojavu požara sa svim sustavima relevantnim u uvjetima požara (prisilnog provjetravanja, držačima vatrootpornih vrata, evakuacije i evakuacijske rasvjete, odimljavanja) treba unaprijed predvidjeti, a uobičajena je praksa da se opća integracija svih tehničkih sustava provodi kroz sustav dojave požara. Uobičajena je i integracija videonadzora s POS uređajima koja omogućava da se novčane transakcije snime i u snimku insertiraju svi podaci o transakciji (iznos i vrijeme). Kako bi se plaćanje konzumiranog jela i pića te korištenje raznih hotelskih usluga olakšalo kombinira se sustav kontrole pristupa sa sustavom praćenja potrošnje gostiju. Pri integraciji kontrole pristupa s evidencijom radnog vremena treba paziti da sustav podržava proizvoljan broj posve različitih modela radnog odnosa (redovni radni odnos na neodređeno vrijeme, sezonski rad, rad na satnicu) i radnog vremena (redovno, prekovremeno, fiksno, klizno, fleksibilno, smjensko), svaki za proizvoljan broj zaposlenika. Centralizacijom se osigurava brze intervencije zaštitara ili vatrogasaca, a proaktivnim održavanjem se vijek sustava produžuje.

Automatski javljači požara u svakoj sobi su obvezni u višim kategorijama smještajnih objekata, a turoperatori za ugovaranje zakupa smještajnih kapaciteta uvjetuju funkcionalni sustav dojave požara.
Specifičnosti zaštite pojedinih tipova smještajnih objekata
Mali obiteljski hoteli Veliki hoteli i resorti
Turistička naselja Kampovi