Select Page

Uvjeti korištenja

Alarm automatika d.o.o.

Sjedište: Dražice 123/c (Zamet), 51000 Rijeka

OIB: 30532290707

Članovi Uprave: Boris Popović, Vuković, Blečić, Ćirić, Dončević, Klobučar

Računi kod poslovnih banaka:
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR0223600001101208936

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
IBAN: HR2624020061100568932

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
IBAN: HR7425000091101349241

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica
IBAN: HR6923860021110082257

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
IBAN: HR5823400091110595350

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Rijeci, pod matičnim brojem 040092702. Temeljni kapital društva 17.440.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Autorska prava

Sadržaj ove mrežne stranice nije dozvoljeno kopirati, reproducirati ili koristiti u bilo koje svrhe bez prethodnog dopuštenja.

Sadržaj mrežne stranice

Sadržaj ove mrežne stranice koristite isključivo na vlastitu odgovornost te Alarm automatika d.o.o. ne odgovara za eventualne štete nastale korištenjem ove mrežne stranice. Ovo mrežno mjesto sadrži i linkove prema drugim mrežnim stranicama i ne smatra se odgovornim za sadržaj na tim mjestima.

Alarm automatika d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja bez prethodne najave.