Dodatni materijali

Videonadzor

Videonadzor

Svi žele video

Videonadzor se koristi za zaštitu objekata svih veličina i namjena – od stambenih do kompleksnih javnih i industrijskih, a razlog velikoj potražnji je širok raspon zaštitnih funkcija i učinaka koje ima na počinitelje kaznenih djela. Primjenjuje se i za nadzor javnih prostora pri čemu posebno treba voditi računa o poštivanju važećih propisa. Osim što efikasno prevenira razna kaznena djela (provale, krađe, vandalizam, prijevare, utaje, terorizam), često se integrira s ostalim sustavima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja te s poslovnim sustavima korisnika kao što su bankomati i POS. Osim zaštitne, sustav videonadzora ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor proizvodnje, regulacija prometa ili detekcija požara na otvorenom prostoru.

Razvoj novih tehnologija i pad cijena sustava i s vrlo sofisticiranim funkcijama (npr. nadzor i upravljanje putem interneta ili mobitela, videoanalitika, GSM komunikacija) su čimbenici zbog kojih se očekuje sve veća potražnja za videonadzorom u objektima svih namjena.

Tehnologije treba prilagoditi aplikaciji

Sustavi videonadzora temeljeni na novijim tehnologijama omogućavaju mnoge napredne funkcije. Broj klasičnih analognih sustava je još uvijek najveći, a zbog znatno više mogućnosti i funkcija velik broj korisnika implementira i planira videonadzor baziran na IP tehnologiji. Velika rezolucija megapikselnih kamera omogućava superiornu kvalitetu slike u iznimno zahtjevnim uvjetima (noćno snimanje, jake promjene osvijetljenosti scene, jako pozadinsko svijetlo, brzo kretanje osoba u kadru) i naknadno uvećanje detalja. Videoanalitika omogućava signaliziranje alarma u raznim situacijama (kretanje osobe u zabranjenoj zoni, vozila u nedopuštenom smjeru, ostavljenih predmeta) a i mnoge druge funkcije kao što su prepoznavanje lica, registarskih pločica, identifikacijskih brojeva željezničkih vagona i kontejnera; nadzor i regulaciju prometa; integraciju s POS-om i bankomatima. Hibridna tehnologija omogućava da se za cijenu neznatno veću od cijene klasičnog sustava koriste napredne funkcije koje omogućava IP videonadzor te da se postojeća oprema iskoristi. Prednosti megapikselne HD tehnologije danas nisu ograničene samo na IP videonadzor jer je razvijena HD-SDI tehnologija koja omogućava prijenos signala iz HD kamere putem koaksijalnog kabela. Bežična tehnologija danas se odlikuje visokom pouzdanošću pa ju je opravdano i isplativo primijeniti u sve većem broju aplikacija.

Nadzor s izdvojene lokacije, umreženi i integrirani sustavi, videoanalitika, prijenos signala optičkim kablovima, bežična rješenja, nadzor putem mobitela su najčešće želje korisnika.

Integracija povećava isplativost videonadzora

Mnogi korisnici smatraju da je videonadzor najisplativiji sustav tehničke zaštite jer, osim što efikasno prevenira različite oblike kaznenih djela, istraživanja pokazuju kako primjena videonadzora štete od razbojstava smanjuje i do 4,5 puta, kako su objekti štićeni videonadzorom rijetko meta kriminalaca te kako videonadzor efikasno smanjuje krađe zaposlenika i dobavljača. Integracija videa sa sustavom protuprovale i vanjske zaštite omogućava videoverifikaciju signala alarma što smanjuje troškove za zaštitarske intervencije, a integracija s kontrolom pristupa olakšava svakodnevno poslovanje u objektima koji se štite s više sustava tehničke zaštite.

Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sustava za videonadzor. Za svaku od tih funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje.

Integracijom videa s temeljnim poslovnim funkcijama (POS-om, bankomatima), s ostalim sustavima tehničke zaštite i primjena inteligentne videoanalitike čine videonadzor visoko isplativim.