Select Page

VivoDay 2021. – Vivotek IP video u specijalističkim rješenjima Alarm automatike za sve segmente tržišta

Banke – Gradovi – Hoteli – Industrija – Javni objekti – Transport – Trgovine
VivoDay 2021

Za svoje klijente Alarm automatika d.o.o. kontinuirano razvija rješenja zaštite, nadzora i upravljanja koja obuhvaćaju širok raspon opreme, prateće usluge te integracijske softvere. Za različite segmente tržišta su razvijena različita specijalistička rješenja koja tehničke sustave na objektu (security, safety, BMS) integriraju sa bussines softverima čime im se funkcija, uz zaštitnu, širi na područje analitike i razvoja poslovanja.

Koja rješenja će biti predstavljena?

Na konferenciji će biti predstavljena specijalistička rješenja zaštite, nadzora i upravljanja koja je Alarm automatika razvila s posebnim naglaskom na primjenu Vivotek IP videa. O videonadzoru ovisi ukupna funkcionalnost integriranog rješenja, to je sustav čiju kvalitetu korisnici mogu prepoznati kroz jasnu vidljivost snimke i detalja u njoj. Vivotek se pokazao partnerom na kojeg se može računati. Raspon kamera, servera i snimača i u njih implementirane napredne tehnologije omogućuju da se realiziraju svi zahtjevi krajnjih korisnika i zadovolje potrebe svake aplikacije. Posebno treba istaknuti da je u sve Vivotek uređaje implementirana TrendMicro zaštita od kibernetičkih napada.

Uz rješenja bazirana na najčešće primjenjivanim kamerama sa fiksnim i motoriziranim objektivom, bit će predstavljena i ona bazirana na kamerama posebne namjene.

  • Heat mape za praćenje kretanja i zadržavanja kupaca putem fisheye kamera u trgovinama.
  • Primjena 3D tehnologije brojanja ljudi pouzdanosti veće od 98% u prostorima s većom frekvencijom ljudi (trgovinama, hotelima, javnim objektima).
  • Rješenja sa solarnim panelima i snimanjem na karticu za divlja odlagališta otpada i slične aplikacije u kojima postoji problem napajanja i prijenosa podataka sa sustava videonadzora.
  • Nadzor industrijskih postrojenja termalnim kamerama te zaštita perimetra videoanalitikom, rampama i protuterorističkim barijerama.
  • Nadzor putnika i upravljanje javnim prijevozom putem videonadzora usklađenog sa standardima za opremu koja se koristi u transportu.
  • Nadzor javnih površina i trgova u gradovima putem panoramskih kamera koje omogućuju pokrivanje velikih prostora bez gubitka detalja u snimci.
  • Nadzor prometa u kretanju i mirovanju (parking rješenja) putem LPC i LPR kamera i mogućnosti AID prometne analitike.
  • Kamere posebno razvijene za primjenu u bankama – za nadzor brojanja novca, za ugradnju u bankomate i za identifikaciju osoba.

Uz Vivotek IP videonadzor, bit će riječi i o tome kako su ostali security (kontrola pristupa, protuprovala, EAS) i safety (dojava požara, EVAC, panik rasvjeta, odimljavanje) sustavi uklopljeni u integrirano rješenje zaštite, nadzora i upravljanja, te opisane usluge koje prate implementaciju u svim njezinim fazama, od projektiranja do održavanja. Na primjerima će biti prikazano koji specijalistički softveri su razvijeni, koje sustave integriraju i kako se primjenjuju u različitim segmentima tržišta.

Kome je konferencija namijenjena?

Konferencija je namijenjena prvenstveno osobama koje se bave poslovima zaštite u tvrtkama, krajnjim korisnicima tehničke zaštite, projektantima elektro instalacija i tehničke zaštite te sistem integratorima.

Kada i gdje se konferencija održava?

Konferencija se održava u četvrtak, 7.10.2021. u Hotelu Aristos, Cebini 33, Zagreb. Registracija sudionika počinje u 10 sati, a predavanja s pauzama traju od 10,30 do 13,30 sati. Nakon toga je predviđen zajednički ručak i druženje.

Svim sudionicima je osiguran besplatan parking.

Konferencija će biti održana u skladu sa preporukama stožera Civilne zaštite vezanima za prevenciju širenja epidemije.

Do kada i kako se prijaviti?

Sudjelovanje na konferenciji se može prijaviti najkasnije tri dana prije održavanja putem online prijave ili na e-mail lidija@alarmautomatika.com.

Materijali za sudionike

Svi sudionici će dobiti poklone i materijale sa više informacija o ponudi Alarm automatike i Vivoteka, a nakon konferencije će biti poslane održane power point prezentacije.

Kako unaprijed postaviti pitanja?

Pitanja je moguće postaviti unaprijed i to putem prijavnice u kojoj je predviđen prostor za pitanja ili na  e-mail: lidija@alarmautomatika.com ili na osobni e-mail nekoga od predavača.

Od koga se mogu dobiti dodatne informacije?

Lidija Stolica
Tel: 01 4662 751
Mob: 091 322 3393
E-mail:  lidija@alarmautomatika.com

Predavači

Marko Bajić
Marko Bajić
Ivica Jakupanec
Ivica Jakupanec
Ranko Čop
Ranko Čop
Dražen Keresteny
Dražen Keresteny
Renata Dončević
Renata Dončević
Jošua Lerga
Jošua Lerga
Senad Džabija
Senad Džabija
Anđelka Žagar
Anđelka Žagar

Organizatori konferencije

Alarm automatika d.o.o.Alarm automatika d.o.o. je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. U više od 30 godina rada razvila je poslovanje u 10 zemalja regije, a zaštita kompleksnijih objekata koji se štite s više različitih sustava tehničke zaštite – od projektiranja do izvedbe, održavanja i softverske integracije – je središnja djelatnost tvrtke zadnjih desetak godina. Dobitnik je mnogih nagrada za inovativnost i razvoj specijalističkih rješenja tehničke zaštite.

Vivotek ® je u svijetu vodeći proizvođač IP rješenja video nadzora (kamera, video servera, mrežnih snimača, PoE rješenja, softvera). U svoje proizvode implementira napredna tehnološka rješenja koja sam razvija i za koja je više puta nagrađivan. Posebno se ističe raznovrsnim mrežnim kamerama i kamerama specijalne namjene koje su tehnologijom, dizajnom i karakteristikama prilagođene za različite aplikacije. Poznat je po inovativnim i visok pouzdanim proizvodima te implementiranom zaštitom od kibernetičkih napada. Pri razvoju se posebno vodi računa da novi proizvodi budu kompatibilni sa prethodnim generacijama uređaja što je jamstvo za njihovo dugogodišnje korištenje.