Select Page

Evakuacijski razglas povećava reakciju ljudi na objavu potrebe za evakuacijom

Pokazalo se da ljudi bolje reaguju na sistem evakuacijskog razglasa (kraće EVAC) nego na sirene i tekstualne poruke. Dodatne prednosti EVAC-a su mogućnost njegovog korišćenja kao ambijentalnog razglasa, predefinirane poruke koje se puštaju ovisno o mestu na kojem je generisan alarm, obaveštavanje ljudi iz nadzornog centra te obaveštavanje putem vatrogasnog mikrofona kojima vatrogasci navode ljude prema najboljem evakuacijskom izlazu u konkretnoj situaciji. Ambient System® EVAC sustavi se mogu potpuno integrirati sa dojavom požara i funkcionirati kao izvršni elementi tog sistema za što su i certifikovani prema svim važećim standardima.