Izaberite stranicu

Elektronička zaštita artikala od krađe

Sensormatic EAS sisteme odlikuje visoka pouzdanost detekcije, širok raspon detekcionih, zaštitnih i deaktivacijskih elemenata za efikasnu zaštitu od krađe svih tipova artikala, kao i napredne funkcije koje korisnici mogu birati u skladu sa svojim potrebama. Dostupna su Sensormatic rešenja bazirana na AM, RFID, RF i IR tehnologiji detekcije.

EAS uspešno osujećuje krađe u prodavnicama

Sistemi elektronske zaštite artikala od krađe (EAS – engl. electronic article surveillance) su najpoželjniji način prevencije krađa u prodavnicama od strane trgovaca. Većina trgovaca ga primenjuje jer omogućuje dodatnu zaštitu artikala koji se najviše kradu (bez obzira na tip, veličinu i asortiman prodavnice) te slobodnije izlaganje robe i njenu dostupnost kupcima, a da pri tome ne treba povećavati broj prodavača niti kupce puštati da čekaju. Tako se direktno povećava zadovoljstvo kupaca i prodaja. Prema nekim istraživanjima, korišćenjem samo EAS sistema se krađe u prodavnicama smanjuju za 60% i direktno utiče na smanjivanje ukupnih gubitaka. Efikasnost EAS-a se povećava integracijom sa ABsistemSmartRetail softverom za analitiku u radnjama.
 • Krađe kupaca 38% 38%
 • Krađe zaposlenika 18% 18%
 • Krađe dobavljača 19% 19%
 • Greške u procesu i cyber kriminal 25% 25%
 • Krađe ukupno 75% 75%

Uzroci gubitaka u prodavnicama, Centre for Retail Reaserch, 2019.

Funkcije EAS sistema

Funkcije EAS sistema
Važan činilac isplativosti ulaganja u EAS je širok raspon funkcija sistema, posebno onih koje povećavaju efikasnost upravljanja procesima u prodavnici i smanjivanje troškova operativnog poslovanja. Brojni proizvođači svoju robu označavaju (source tagging) već u proizvodnom pogonu i celu logistiku vezanu uz skladištenje, transport, distribuciju i naplatu svojih proizvoda baziraju na tome. Kretanje proizvoda kroz lanac isporuke je sigurnije, ne treba ih ručno brojati pri isporuci, a informacija o broju artikala na policama i u skladištu je odmah dostupna.
 • Zaštita artikala od krađe
 • Nadzor lanca isporuke
 • Sredstvo ubrzanja popisa
 • Kontrola količine robe
 • Nadzor nad valjanosti robe s ograničenim rokom trajanja
 • Praćenje mesta na kojem se roba nalazi u prodajnom prostoru
 • Brojanje ljudi
 • Analiza podataka u prodajnom procesu

Lider u pouzdanosti detekcije i tehnološkim inovacijama

Odabir tehnologije zavisi o velikom broju čimbenika od kojih je najvažniji kakva se roba štiti (vrednost, veličina, materijal, trajnost, kako je izložen kupcu, koliko se krade). Zbog visoke pouzdanosti detekcije u svim uvjetima rada, mogućeg širokog razmaka između antena, širokog raspona antena, Detekcionih elemenata i deaktivatora te iznimnog, suvremenog dizajna najviše se koriste Sensormatic sistemi zaštite artikala od krađe.
Sensormatic EAS rešenja odlikuju mnoge tehnološki napredne funkcije koje, zbog modularne izvedbe sistema, trgovci mogu implementirati prema potrebi.

AM, RFID, RF i IR tehnologije detekcije

RFID tehnologija za bolju analizu podataka

Rešenja za samoposlužne blagajne

IP kamere integrisane u antene za videoverirfikaciju

Emitovanje različitih zvučnih signala za različite događaje (krađa, ometanje signala)

Detekcija metalnih folija

Centralizovano upravljanje

Spremno za umrežavanje

Antene kao prostor za reklame

Antene – ključni element EAS sistema

Antene za detekciju omogućuju svetlosnu i zvučnu signalizaciju pokušaja krađe artikala iz prodavnica. Dostupne u različitim izvedbama i mogu se prilagoditi različitim širinama prolaza. Širina prolaza je ujedno i najvažniji kriterijum odabira Detekcioni elemenata (tzv. “antena” s upravljačkom elektronikom) i određivanja koliko ih treba je širina prolaza na koji antene trebaju biti postavljene. Trgovcima je veoma važan i njihov izgled te da se dizajnom dobro uklapaju u prodajni prostor te se Sensormatic antene često koriste i za reklamiranje kompanija i proizvoda u ponudi.

Synergy antene za prolaze širine do 2,5 metra

Sensormatic Synergy
Antene iz serije Synergy podržavaju tri tehnologije detekcije (AM, RFID, IR), u sebi imaju integrisane IP kamere za videoverifikaciju alarma sa antene, senzore za brojanje kupaca i senzore za detekciju metalnih folija kojima se često pokušava prikriti krađa. No još je važnije da su Synergy antene fabrički spremne za umrežavanje, dakle i za prenos podataka u realnom vremenu. To znači da trgovci u realnom vremenu imaju informaciju o broju kupaca u pojedinoj prodavnici kao i o količini pojedinog artikla na policama, i to ne samo u konkretnoj prodavnici nego i u dislociranim obektima kao što su npr. skladišta i distributivni centri. Na temelju prikupljenih podataka može se puno bolje upravljati prodajom.

Ultra 1,8 antene za prolaze širine do 1,8 metara

Sensormatic Ultra 1.8m
Antene serije Ultra 1,8 su bazirane na AM tehnologiji i pouzdano funkcioniraju i u okruženju u kojem su moguća ometanja rada antena. Pokrivaju udaljenost od 0,9 metara sa obe strane antene te se mogu koristiti samostalno ili u paru. Pri konstrukciji Ultra 1,8 antena se posebno vodilo računa o jednostavnosti ugradnje i rentabilnosti održavanja. Izrađena je od trajnog i otpornog materijala, a sva elektronika je ugrađena u podnožje primarne antene, pa nisu potrebni dodatni spoljašnji kontroleri. U samu antenu su ugrađeni elementi za zvučnu i svetlosnu signalizaciju alarma kao i za detekciju metalnih folija. Sistem podržava ”Tags-too-Close” funkciju čime se otklanja potreba za nepotrebnim servisima.

Rešenja za samoposlužne blagajne

Sensormatic Rešenja zaštite artikala od krađe na samoposlužnim blagajnama kojim se sprečava iznošenje robe bez prethodnog deaktiviranja zaštitnih elemenata. Deaktivator se ugrađuje u samoposlužnu blagajnu, povezan je sa skenerom artikala i artikl koji nije skeniran (plaćen) će generisati alarm na izlazu iz prodavnice.

Detekcioni elementi za različite tipove artikala

nalepnice, tagovi, iglice

Raspon tipova Sensormatic® Detekcionih elemenata omogućava da ih se aplicira na sve vrste artikala. U ponudi su različite nalepnice (boja, dizajn), tagovi (standardni s iglicom različitih veličina, s trakom, za flaše, plastika ili metal) te zaštićene kutije za artikle.

Deaktivatori za različite izvedbe

Deaktivatori služe za skidanje ili deaktivaciju zaštitnih elemenata, odnosno za njihovu reaktivaciju. Sensormatic deaktivatori su dostupni su u različitim izvedbama, a njihov odabir zavisi o zahtevima aplikacije – da li se montiraju na pult ili u pult (upuštena montaža), koja udaljenost deaktivacije i kolika je brzina deaktivacije potrebna ili se zahteva deaktivacija integrisana u POS skener. Detacheri ili rastavljači tagova su također dostupni u različitim izvedbama, a njihov odabir zavisi o vrsti tagova, odnosno vrsti i vrednosti štićene robe.

O Sensormaticu

Sensormatic® je najstariji (osnovan pre više od 60 godina) i zasigurno najveći proizvođač sistema za elektroničku zaštitu artikala od krađe. Kompanija je poznata po kontinuiranom razvoju, inovacijama i više od 1500 patenata, među kojima je i patent za visoko pouzdanu akustomagnetnu (AM) tehnologiju detekcije. Sensormatic Rešenja zaštite artikala od krađe primenjuje više od 80% u svetu vodećih maloprodajnih kompanija sa ciljem da smanje gubitke uslijed krađa kupaca, zaposlenika i dobavljača. Kompanija je dio Johnsons Control grupacije.
Sensormatic