Select Page

Webinar Дизајн на заштита во болници, домови за стари лица и слични објекти

Организирањето на вебинарот беше поттикнато од нерамномерниот пристап кон осмислувањето и спроведувањето на мерките за заштита, кои според прописите кои стапија на сила во последните години, станаа задолжителни во болниците и домовите за стари лица.

Тоа е првенствено за безбедносните системи – противпожарен аларм, SOS, EVAC, панично осветлување и чад.