Select Page

Webinar Projektiranje zaštite u bolnicama, domovima za starije i sličnim objektima

Organizacija webinara Projektiranje zaštite u bolnicama, domovima za starije i sličnim objektima je potaknuta neujednačenim pristupom projektiranju i implementaciji mjerama zaštite koje su, prema pravilnicima koji su zadnjih godina stupili na snagu, postale obvezne u bolnicama i staračkim domovima. Riječ je prvenstveno o safety sustavima – dojava požara, SOS, EVAC, panik rasvjeta i odimljavanje.