Select Page

SOS sustavi za poziv u nuždi

SOS sustavi omogućuju da korisnici, štićenici ili posjetitelji različitih objekata mogu pozvati pomoć kada im je potrebna. Uglavnom se koriste u bolnicama, domovima za starije, zatvorima, hotelima i ostalim javnim objektima, primjerice u toaletima za invalide.
Suvremeni IP bazirani SOS sustavi omogućuju puno više od klasičnih, a za njihovu punu funkcionalnost od presudne važnosti je odabrati opremu koja omogućuje fleksibilnost u prilagođavanju potrebama poslovanja, jednostavno korištenje i upravljanje te usklađenu sa važećim normama.

Prednosti IP baziranih SOS sustava

IP bazirani SOS sustavi imaju mnogobrojne prednosti u odnosu na klasične i s aspekta ustanova koje ih žele ili moraju imati i s aspekta korisnika njihovih usluga (štićenika, pacijenata, posjetitelja). Već pri investiciji su isplativiji jer je moguće iskoristiti postojeće sustave, bilo korištenjem postojećih konvencionalnih pozivnih točaka, ili preuzimanjem starog ožičenja objekta putem BUS sustava (most prema IP/TCP). Fleksibilniji su i u smislu neograničene mogućnosti proširenja i daljinskog upravljanja te se mogu integrirati sa ostalim sustavima na objektu. Budući da se SOS pozivi osim putem računala u dežurnoj sobi mogu primiti i putem mobitela, omogućuju osoblju da se bave svojim redovitim poslom bez da korisnici budu u neizvjesnosti da li netko zna da im treba pomoć.

  • Mogućnost korištenja ožičenja postojećeg klasičnog SOS sustava
  • Neograničena mogućnost proširenja sustava
  • Daljinsko upravljanje
  • Desktop i mobilna aplikacija za primanje poziva i komunikaciju s osobama u potrebi – osoblje će primiti poziv u pomoć i tijekom obavljanja redovnih dužnosti, ne isključivo u dežurnoj sobi
  • Dvosmjerna glasovna komunikacija osoblja i osobe koja je uputila SOS poziv
  • Praćenje kretanja osoba sa SOS narukvicom po objektu i vanjskim prostorima, pozicija vidljiva na tlocrtu
  • Provjera plana njege ili liječenja svakog korisnika
  • Unos podataka o obavljenim mjerenjima (težina, krvni tlak, temperatura), terapiji i zapažanjima (pojeo obrok)
  • Automatska pohrana svih aktivnosti u digitalnu arhivu događaja (poziv u pomoć, pružena pomoć, mjerenja štićenika, posjete). Mogućnost pregleda, izvoza i analize zapisa.
  • Identifikacija osobe koja je pružila pomoć putem ID kartice i čitača

Elementi SOS sustava

Centralne jedinice

Omogućuju prijem, obradu i pohranu poziva ostvarenog putem neke od pozivnih jedinica. Raspon iCall centralnih jedinica dopušta visoku razinu fleksibilnosti, kako u korištenju, tako i u izvođenju sustava (visoka fleksibilnost integracije). Korištenje SIP protokola, pruža nebrojene mogućnosti u komunikaciji unutar, i izvan objekta (integracija s VoIP telefonijom, interfonijom i slično).

Fiksne i mobilne pozivne jedinice

Pozivne iCall jedinice su dostupne u više izvedbi, od onih koji omogućuju telefoniranje, upravljanje rasvjetom i multimedijom, do onih koji reagiraju na glas za osobe koje ne mogu pritisnuti tipkalo. Različite izvedbe omogućuju da se iskoristi postojeće ili neadekvatno ožičenje što omogućuje jednostavnu nadogradnju i osuvremenjivanje starih sustava. Sve jedinice su potpuno programabilne.
Poziv u pomoć se može uputiti i putem SOS narukvica koje, putem precizne geolokacijske tehnologije, omogućuju praćenje položaja štićenika u svakom trenutku.

Signalizacijska oprema

Signalizacijskom opremom su obuhvaćene različite izvedbe opto-akustičnih signalizatora za lociranje mikrolokacije poziva (sobe), sobnih terminala s ponavljanjem poziva te hodničkih prikaznika za velike objekte (bolnički hodnici). Oprema je također potpuno programabilna.

Softver za prijem i obradu SOS poziva

IndigoCare proizvodi se u IP „svijet“ integriraju putem Netrix platforme bilo putem računala ili pametnih mobilnih telefona. Integracija glasovnih funkcija putem SIP protokola omogućuje nebrojene komunikacijske mogućnosti unutar ili van objekta. Različiti programski paketi omogućuju dodatne funkcije sustava, kao što su praćenje zdravstvenog stanja, podaci o osoblju, rasporedi, evakuacijski moduli i slično.

Dodatna oprema

Dostupni su razni mrežni preklopnici (PoE ili klasični). Za nesmetan rad sustava u slučajevima nestanka energije, sustav moramo tretirati kao safety, te mu prilikom projektiranja treba osigurati dovoljnu autonomiju napajanja.

Integracija SOS sustava s ostalim sustavima u objektu

IP SOS sustavi se mogu integrirati sa ostalim sustavima na objektu (videonadzor, kontrola pristupa, BMS). Zbog sigurnosti korisnika, posebno je važna mogućnost integracije sa sustavom dojave požara i na njega vezanim sustavima koji omogućuju sigurnu i brzu evakuaciju (evakuacijski razglas, panik rasvjeta, odvođenje dima i topline). Moguća je i integracija putem u Alarm automatici razvijenog softvera za integraciju ABsistemDCi.

Projektiranje SOS sustava

Projektiranje je ključan čimbenik pune funkcionalnosti SOS sustava i posao koji je potrebno povjeriti ovlaštenim osobama. Time se izbjegavaju različite improvizacije, primjerice korištenje protuprovale ili vatrodojave za SOS pozive, situacije u kojima je onemogućeno korištenje opreme različitih proizvođača i situacije u kojima je potrebno učestalo održavanje što investiciju u sustav čini skupom. Pri odabiru opreme treba voditi računa o njezinoj usklađenosti s pozitivnim normama koje su prihvaćene u zemljama Europske unije (VDE 834, BS8300) kojima se propisuje kvaliteta SOS sustava i opreme za pojedine namjene, primjerice za domove za starije i nemoćne osobe ili bolnice.
Kvalitetno projektiran i izveden sustav, uz pažljivu integraciju temeljenu na zahtjevima korisnika u fazi projektiranja, može imati ulogu ‘multiplikatora’ osoblja i povećati učinkovitost. To je posebno važno u vrijeme epidemijske i nedostatka školovane radne snage. Istovremeno, korisnicima je osigurana veća udobnost i mir jer znaju da je pomoć tu kada je trebaju.

Indigo Care

Belgijska tvrtka IndigoCare, dio Essec Grupe, posluje od 1977. godine i prva je u svijetu proizvela u potpunosti IP baziran SOS sustav danas poznat kao iCall. U svijetu su jedan od najvećih sistem integratora rješenja poziva u nuždi, obavještavanja i telekomunikacije. Tvrtka posluje u 48 zemalja i zapošljava više od 130 ljudi.