Select Page

SOS sistemi za poziv u nuždi

SOS sistemi omogućuju da korisnici, štićenici ili posjetitelji različitih objekata mogu pozvati pomoć kada im je potrebna. Uglavnom se koriste u bolnicama, domovima za starije, zatvorima, hotelima i ostalim javnim objektima, primjerice u toaletima za invalide.
Suvremeni IP bazirani SOS sistemi omogućavaju puno više od klasičnih, a za njihovu punu funkcionalnost od presudne važnosti je odabrati opremu koja omogućava fleksibilnost u prilagođavanju potrebama poslovanja, jednostavno korištenje i upravljanje te usklađenost sa važećim normama.

Prednosti IP baziranih SOS sistema

IP bazirani SOS sistemi imaju mnogobrojne prednosti u odnosu na klasične i s aspekta ustanova koje ih žele ili moraju imati i s aspekta korisnika njihovih usluga (štićenika, pacijenata, posjetitelja). Već pri investiciji su isplativiji jer je moguće iskoristiti postojeće sisteme, bilo korištenjem postojećih konvencionalnih pozivnih tačaka, ili preuzimanjem starog ožičenja objekta putem BUS sistema (most prema IP/TCP). Fleksibilniji su i u smislu neograničene mogućnosti proširenja i daljinskog upravljanja te se mogu integrisati sa ostalim sistemima na objektu. Budući da se SOS pozivi osim putem računara u dežurnoj sobi mogu primiti i putem mobitela, omogućuju osoblju da se bave svojim redovnim poslom bez da korisnici budu u neizvjesnosti da li neko zna da im treba pomoć.

  • Mogućnost korištenja ožičenja postojećeg klasičnog SOS sistema
  • Neograničena mogućnost proširenja sistema
  • Daljinsko upravljanje
  • Desktop i mobilna aplikacija za primanje poziva i komunikaciju s osobama u potrebi – osoblje će primiti poziv u pomoć i tokom obavljanja redovnih dužnosti, ne isključivo u dežurnoj sobi
  • Dvosmjerna glasovna komunikacija osoblja i osobe koja je uputila SOS poziv
  • Praćenje kretanja osoba sa SOS narukvicom po objektu i vanjskim prostorima, pozicija vidljiva na tlocrtu
  • Provjera plana njege ili liječenja svakog korisnika
  • Unos podataka o obavljenim mjerenjima (težina, krvni tlak, temperatura), terapiji i zapažanjima (pojeo obrok)
  • Automatska pohrana svih aktivnosti u digitalnu arhivu događaja (poziv u pomoć, pružena pomoć, mjerenja štićenika, posjete). Mogućnost pregleda, izvoza i analize zapisa.
  • Identifikacija osobe koja je pružila pomoć putem ID kartice i čitača

Elementi SOS sistema

Centralne jedinice

Omogućuju prijem, obradu i pohranu poziva ostvarenog putem neke od pozivnih jedinica. Raspon iCall centralnih jedinica dopušta visok nivo fleksibilnosti, kako u korištenju, tako i u izvođenju sistema (visoka fleksibilnost integracije). Korištenje SIP protokola, pruža nebrojene mogućnosti u komunikaciji unutar, i izvan objekta (integracija s VoIP telefonijom, interfonijom i slično).

Fiksne i mobilne pozivne jedinice

Pozivne iCall jedinice su dostupne u više izvedbi, od onih koji omogućuju telefoniranje, upravljanje rasvjetom i multimedijom, do onih koji reaguju na glas za osobe koje ne mogu pritisnuti pozivni taster. Različite izvedbe omogućuju da se iskoristi postojeće ili neadekvatno ožičenje što omogućuje jednostavnu nadogradnju i osuvremenjivanje starih sistema. Sve jedinice su potpuno programabilne.
Poziv u pomoć se može uputiti i putem SOS narukvica koje, putem precizne geolokacijske tehnologije, omogućuju praćenje položaja štićenika u svakom trenutku.

Signalizacijska oprema

Signalizacijskom opremom su obuhvaćene različite izvedbe opto-akustičnih signalizatora za lociranje mikrolokacije poziva (sobe), sobnih terminala s ponavljanjem poziva te hodničkih prikaznika za velike objekte (bolnički hodnici). Oprema je također potpuno programabilna.

Softver za prijem i obradu SOS poziva

IndigoCare proizvodi se u IP „svijet“ integriraju putem Netrix platforme bilo putem računala ili pametnih mobilnih telefona. Integracija glasovnih funkcija putem SIP protokola omogućuje nebrojene komunikacijske mogućnosti unutar ili van objekta. Različiti programski paketi omogućuju dodatne funkcije sistema, kao što su praćenje zdravstvenog stanja, podaci o osoblju, rasporedi, evakuacijski moduli i slično.

Dodatna oprema

Dostupni su razni mrežni preklopnici (PoE ili klasični). Za nesmetan rad sistema u slučajevima nestanka energije, sistem moramo tretirati kao safety, te mu prilikom projektovanja treba osigurati dovoljnu autonomiju napajanja.

Integracija SOS sistema s ostalim sistemima u objektu

IP SOS sistemi se mogu integrisati sa ostalim sistemima na objektu (videonadzor, kontrola pristupa, BMS). Zbog sigurnosti korisnika, posebno je važna mogućnost integracije sa sistemom dojave požara i na njega vezanim sistemima koji omogućuju sigurnu i brzu evakuaciju (evakuacijski razglas, panik rasvjeta, odvođenje dima i topline). Moguća je i integracija putem u Alarm automatici razvijenog softvera za integraciju ABSistemDCi. ABsistemDCi.

Projektovanje SOS sistema

Projektovanje je ključan faktor pune funkcionalnosti SOS sistema i posao koji je potrebno povjeriti ovlaštenim osobama. Time se izbjegavaju različite improvizacije, primjerice korištenje protuprovale ili vatrodojave za SOS pozive, situacije u kojima je onemogućeno korištenje opreme različitih proizvođača i situacije u kojima je potrebno učestalo održavanje što investiciju u sistem čini skupom. Pri odabiru opreme treba voditi računa o njezinoj usklađenosti s pozitivnim normama koje su prihvaćene u zemljama Europske unije (VDE 834, BS8300) kojima se propisuje kvaliteta SOS sistema i opreme za pojedine namjene, primjerice za domove za starije i nemoćne osobe ili bolnice.
Kvalitetno projektovan i izveden sistem, uz pažljivu integraciju temeljenu na zahtjevima korisnika u fazi projektiranja, može imati ulogu ‘multiplikatora’ osoblja i povećati efikasnost. To je posebno važno u vrijeme epidemijske i nedostatka školovane radne snage. Istovremeno, korisnicima je osigurana veća udobnost i mir jer znaju da je pomoć tu kada je trebaju.

Indigo Care

Belgijska kompanija IndigoCare, dio Essec Grupe, posluje od 1977. godine i prva je u svijetu proizvela u potpunosti IP baziran SOS sistem danas poznat kao iCall. U svijetu su jedan od najvećih sistem integratora rješenja poziva u nuždi, obavještavanja i telekomunikacije. Kompanija posluje u 48 zemalja i zapošljava više od 130 ljudi.