Select Page
Banke i finansijske institucije

Videonadzor s funkcijom identifikacije

Videonadzor kritičnih mjesta i procesa (ulazi/izlazi, uplatna mjesta, primopredaja novca, trezori) mora imati funkciju identifikacije, a koristi se i za nadzor dužine redova na isplatnim mjestima.

IP/GPRS nadzirana komunikacija

IP komunikatori omogućavaju da komunikacija alarmnog sistema sa dojavnim centrom bude neprekidna (konstantna provjera komunikacije), nadzirana (informacija o prekidu komunikacije) i zaštićena (kriptirana).

Kontrola pristupa i interlocking vrata

Kontrola pristupa prostorima gdje se pohranjuje novac i tehničkim sobama mora omogućiti razne nivoe pristupa i primjenu propisanih procedura. Interlocking vrata na ulazima mogu imati i funkciju detekcije maskiranosti lica videoanalitikom.
ABsistemInterlock softver omogućuje da se interlock kabinama upravlja i lokalno i daljinski iz nadzornog centra.

Ograničavanje broja ljudi u poslovnicama

ABsistemLimitPeople softver omogućuje jednostavno ograničavanje broja ljudi u poslovnici zbog sigurnosnih ili zdravstvenih razloga. Ljudi se broje putem IP kamera, a na displeju se prikazuje koliko je ljudi trenutačno u prostoru i koliki je maksimalno dozvoljen broj.

Integracija bankomata s videonadzorom i anti skimmingom

Integracijom se postiže automatsko snimanje svih transakcija i upis opisa transakcije (mjesto, vrijeme, iznos, broj računa) u video zapis. Video arhiva se pretražuje putem ključnih riječi. Za to su potrebni digitalni snimači malih dimenzija s daljinskim pristupom i text-in ulazom.

Grade 3 protuprovala i protuprepad

Prema EN 50131 normi protuprovala i protuprepad u bankama trebaju zadovoljiti Grade 3 stepen sigurnosti. Stepen sigurnosti sistema se određuje najnižim stepenom ugrađenih komponenti.

Centralizacija i integracija sistema tehničke zaštite

Kako bi se podigao nivo zaštite i olakšalo upravljanje, uobičajeno je integrirati sisteme tehničke zaštite na objektu putem ABsistemDCi softvera te centralizirati prijem i obradu signala alarma sa dislociranih poslovnica i bankomata u nadzornom centru putem ABsistemDC(NG)v2 softvera.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Procjena ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sistema. Dokumentacija obuhvata i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.