Изберете страница
Банки и финансови институции

Elektrokemijska zaštita bankomata

Elektrokemijska zaštita je najefikasniji način prevencije jer se u slučaju pokušaja krađe novac pohranjen u kazetama označi posebnom bojom i nije više upotrebljiv. Zbog jednostavnosti korištenja, boje iznimnih sigurnosnih karakteristika, kompatibilnosti sa bankomatima različitih proizvođača, mogućnosti daljinskog nadzora nad svakom kazetom te modularnog koncepta sustava, Oberthur Cash Protection IC SD (In-Cassette Staining Device) rješenje s uređajem za bojanje u samoj kazeti je najefikasniji način prevencije fizičkih napada (plinom, eksplozivom, vozilom i slično) na bankomate.

Videonadzor s funkcijom identifikacije

Videonadzor kritičnih mjesta i procesa (ulazi/izlazi, uplatna mjesta, primopredaja novca, trezori) mora imati funkciju identifikacije, a koristi se i za nadzor dužine redova na isplatnim mjestima.

IP/GPRS nadzirana komunikacija

IP komunikatori omogućavaju da komunikacija alarmnog sustava sa dojavnim centrom bude neprekidna (konstantna provjera komunikacije), nadzirana (informacija o prekidu komunikacije) i zaštićena (kriptirana).

Kontrola pristupa i interlocking vrata

Kontrola pristupa prostorima gdje se pohranjuje novac i tehničkim sobama mora omogućiti razne razine pristupa i primjenu propisanih procedura. Interlocking vrata na ulazima mogu imati i funkciju detekciju maskiranosti lica videoanalitikom.

ABsistemInterlock softver omogućuje da se interlock kabinama upravlja i lokalno i daljinski iz nadzornog centra.

Ograničavanje broja ljudi u poslovnicama

ABsistemLimitPeople softver omogućuje jednostavno ograničavanje broja ljudi u poslovnici zbog sigurnosnih ili zdravstvenih razloga. Ljudi se broje putem IP kamera, a na displeju se prikazuje koliko je ljudi trenutačno u prostoru i koliki je maksimalno dozvoljen broj.
 

Integracija bankomata s videonadzorom i anti skimmingom

Integracijom se postiže automatsko snimanje svih transakcija i upis opisa transakcije (mjesto, vrijeme, iznos, broj računa) u video zapis. Video arhiva se pretražuje putem ključnih riječi. Za to su potrebni digitalni snimači malih dimenzija s daljinskim pristupom i text-in ulazom.

Grade 3 protuprovala i protuprepad

Prema EN 50131 normi protuprovala i protuprepad u bankama trebaju zadovoljiti Grade 3 stupanj sigurnosti. Stupanj sigurnosti sustava se određuje najnižim stupnjem ugrađenih komponenti.

Centralizacija i integracija sustava tehničke zaštite

Kako bi se podigla razina zaštite i olakšalo upravljanje, uobičajeno je integrirati sustave tehničke zaštite na objektu putem ABsistemDCi softvera te centralizirati prijem i obradu signale alarma sa dislociranih poslovnica i bankomata u nadzornom centru putem ABsistemDC(NG)v2 softvera.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Prosudba ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sustava. Dokumentacija obuhvaća i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.

iDEA Solution
Blank