Изберете страница
Банки и финансови институции

Видеонаблюдение с функция за идентификация

Видеонаблюдението на ключови точки и процеси (входове / изходи, пунктове за плащане, паричен превод, трезори) трябва да има функция за идентифициране и също така се използва за наблюдение на дължината на опашките в пунктовете за плащане.

IP / GPRS контролирана комуникация

IP комуникатори позволяват непрекъсната комуникация на алармената система с CMS – централната мониторингова станция (чрез постоянна проверка на комуникацията), наблюдавана  (чрез незабавно информиране за недостатъчност на комуникацията) и защитена (чрез криптиране на сигнала).

Контрол на достъпа и заключване на вратите

Контролът на достъпа до обектите за депозит на парични средства и техническите помещения трябва да осигури възможност за различни нива на достъп и изпълнение на предварително определени процедури. Блокиращите се врати на входовете могат да имат и функцията за видеоанализ на детектиране на лицева маска.

Интеграция на банкомати с видео наблюдение и анти-скиминг

Интегрирането осигурява автоматично записване на всички транзакции и въвеждане на описание на сделката (място, време, сума, номер на сметката) директно в записания видео файл. Във видео архива може се извършва търсене по ключови думи. Изискват се цифрови записващи устройства с малки размери, дистанционен достъп и въвеждане на текст.

GRADE 3 срещу проникване и взлом

Съгласно стандарта EN 50131, предотвратяването на проникване и взлом трябва да отговаря на grade 3 на сигурност в банките. Степента на сигурност на цялата система се определя от най-ниската степен на инсталираните компоненти.

Документиране на приложените мерки за сигурност

Оценката на уязвимостта по отношение на сигурността и проектирането за техническа сигурност са в основата на по-късните подобрения и поддръжка на системата. Документацията включва също сертификати за оборудването, както и записи и работни поръчки, свързани с ремонтите и обслужването.

Поддръжка и централно техническо наблюдение (CTM)

Дистанционното наблюдение на правилността и стабилността на системите за сигурност чрез услугата CTM позволява бързо отстраняване на всички открити нередности. Техническата поддръжка и организацията на ремонтите се осигурява от екипа за поддръжка.

iDEA Solution
Blank