Изберете страница
Стойностни решения от iDEA

Стойностните решения са съобразени със специфичните нужди на клиентите

Основната идея зад концепцията iDEA са четири стойностни решения, съобразени със специфичните нужди на различните потребители. Решенията се различават по своята сложност и приложение на най-модерните технологии. Всяко предложено решение включва набор от надеждни системи, уникален софтуер, професионални услуги и обща платформа.

Надеждни системи

Портфолиото включва продукти на повече от 200 световноизвестни производители на оборудване за сигурност, наблюдение и интелигентна автоматизация. Това са технологично усъвършенствани, надеждни и лесни за прилагане решения, които се разработват на трайна основа от целия инженерен екип. За да отговорим на специфичните нужди на отделните пазари, ние разработихме собствени марки – DVC за видеонаблюдение и видеодомофони, IN-Out за контрола на достъпа и S-Link за защита срещу взлом.

Уникален софтуер

ABsistemDC(NG)v2 – софтуер за автоматизация на централните мониторингови станции (CMS) и софтуерът ABsistemDCi PSIM са разработени за първи път в собствения ни отдел за научноизследователска и развойна дейност. През последните 15 години са разработени над 20 софтуерни решения, които интегрират технически данни за сигурност със софтуер за управление на бизнеса, като ABsistemPARK за управление на паркинги, ABsistemCounter за броене на хора, логистика и маркетингова подкрепа и ABsistemTicketing за контрол на достъпа на посетители.

Професионални услуги

Компанията е разработила много услуги за своите клиенти: проектиране, управление на проекти и ИТ поддръжка за големи компании; поддръжка на проекти и въвеждане в експлоатация за строителни предприемачи; B2B платформа, обучение и техническа поддръжка за инсталатори; Предварително програмиране на B2C платформа и устройство за крайни потребители.

Общи платформи

Общите B2B или B2C платформи улесняват сътрудничеството между всички заинтересовани страни в процеса на продажба и внедряване на системите за сигурност, позволяват наблюдение на всички транзакции и пълна прозрачност.