Изберете страница
Електротехници

Широка гама от системи за сигурност, базирани на съвременни технологии

Концепцията за универсален източник за широка гама от защитни устройства и оборудване гарантира на инсталаторите на системи за ниско напрежение, че ще намерят на едно място всичко необходимо за създаване на напълно функционална техническа система за сигурност. Настоящата оферта е достъпна на B2B страници или в печатната форма в каталога на iDEA Classic с доказани решения за сигурност.

Техническа поддръжка

Електротехниците имат достъп до пълна техническа поддръжка за всички системи в офертата на Alarm automatika. В допълнение към телефонната и онлайн поддръжка, такава може да бъде организирана и в обектите на крайните потребители.

Обучение за правилно окабеляване

Правилното окабеляване е от решаващо значение за стабилната функционалност на техническата система за сигурност, особено що се отнася до противопожарните аларми. Инсталаторите на съоръжения с ниско напрежение разполагат с достъп до семинари и уеб семинари, където се обучени за правилно окабеляване на системите в офертата на Alarm automatika.

B2B онлайн платформа

Чрез онлайн платформата B2B инсталаторите на съоръжения за ниско напрежение получават незабавна представа за наличността на продуктите и могат да ги заявяват съвсем лесно. Процесът на заявяване и изготвяне на оферти е максимално опростен и цялата необходима документация е на разположение онлайн, чрез мобилен телефон или таблет.

Сервизно обслужване и заместващо оборудване

Като производител и оторизиран дистрибутор, Alarm automatika осигурява сервизно обслужване на всички продукти от портфолиото, в рамките на или извън гаранционния срок. Обслужването се извършва въз основа на прогнозната продължителност и разходите за ремонт. Може да се предостави заместващ продукт, ако инсталаторът се нуждае от такъв.

Техническа документация и документация за крайния потребител

За всички предлагани продукти се предоставя пълна документация – за техните характеристики, сертификати на производителя, декларации за съответствие и монтаж и ръководства за крайния потребител.