Изберете страница
Пожароизвестяване

Previdia – серия от адресируеми контролни противопожарни панели на Inim

Модерните и високоусъвършенствани технологии са внедрени в модулни контролни панели Max (2-16 контура) и фиксирани компактни панели (1 или 2 контура). Технологията Hornet+ позволява свързването на до 48 контролни панела или дистанционни клавиатури в един интегриран комплект при възможност за свързване на мрежа чрез TCP / IP – до 20 комплекта в една система. Това осигурява по-голяма гъвкавост при оразмеряването на системата.

Адресируеми пожароизвестителни табла Inim SmartLoop

Адресируемите контролни панели за пожароизвестяване се използват в рамките както на по-малки (1 контур), така и на по-големи (8 контура) приложения. Най-голямата възможна конфигурация е 30 панела, подредени в символен пръстен.

Inim – конвенционален SmartLine пожароизвестител

Конвенционалните контролни панели за пожароизвестяване Inim SmartLine се предлагат в три различни версии: с 2 зони, с 4 зони, разширяващи се до 20, и с 4 зони, разширяващи се до 36. Те са надеждно решение за конвенционалните пожароизвестители.

Inim – безжична противопожарна аларма Libra

Безжичната пожарна сигнализация Libra е чудесно решение за вече обзаведени обекти, където не е желателна или възможна нова инсталация. Предлага се широка гама безжични детектори и допълнителни устройства, съобразени с европейските стандарти.

Специални методи за откриване на пожар на Inim

За неспецифични приложения се използват специални решения за откриване на пожар – аспирационни системи Stratos, детектори на пламък, термочувствителни кабели, противопожарни бариери или адаптери за въздуховоди.

Xtralis OSID – пожароизвестител

Големите открити пространства (складове, летища, търговски центрове, стадиони) са трудни за обхващане с конвенционални пожароизвестители, поради което се използват бариери OSID (откриване на подобието на дим на открито).