Изберете страница
Термални анализи и защита на периметъра

Получаване на термоизображения с анализ

Термичните камери позволяват запис през нощта, когато няма светлина, и се използват за наблюдение на очертанията и за технологично наблюдение на електроцентрали. Те имат вградена аналитика, която позволява на операторите да бъдат предупредени при възникване на нежелани събития.

Защита на периметъра

Големите периметри са защитени чрез оптични кабели поради способността им да покриват дълги разстояния, нечувствителност към смущения и лесен монтаж. Когато тези кабели не могат да се използват, се използва IP видеонаблюдение за откриване, когато дадено лице се приближи до периметъра или се опита да прескочи някаква ограда.

Бариери против терористични действия

Пътните блокери за предотвратяване на терористични атаки с превозни средства трябва да имат сертификат, удостоверяващ най-висок клас на защита, К-12.

iDEA Solution
Blank