Изберете страница
Съобразени с нуждите на потребителя

Пакети, съобразени с нуждите на потребителя

Потребителските пакети се персонализират в зависимост от размера на системата и избраните услуги, така че всеки потребител може да избере пакет, който е подходящ за текущите му нужди и да го променя с течение на времето.

Системите са категоризирани по размер в четири групи:

  • микро (до 16 елемента)
  • малки (16 до 64 артикула)
  • средни (64 до 256 елемента)
  • големи (повече от 256 елемента).

Предлагат се и четири нива на услугата – от обикновено известие за аларма през мобилно устройство до денонощни интервенции на професионални наблюдатели, след потвърждение от потребителите.

Известие за аларма на мобилния телефон

Активирана е услуга за автоматично изпращане на алармени сигнали от системата за сигурност към мобилното устройство, за незабавно уведомяване на потребителя, че в наблюдаваните помещения се случва нещо необичайно.

Сервизно обслужване на системата

На потребителите на услугата се осигурява редовно обслужване и обслужване при повикване в случай на извънредна ситуация, което значително увеличава надеждността и експлоатационния живот на системите за сигурност.

Мониторинг на системата

Мониторингът на системата предполага непрекъснат мониторинг на нейната техническа безотказност. Това позволява да бъдат незабавно откривани и отстранявани различни системни неизправности (загуба на захранване или комуникация, ниско напрежение на батерията, зонови неизправности и т.н.).

Денонощно наблюдение на интервенциите на охранителите

След получаване на известие за аларма на дадено мобилно устройство, потребителят избира чрез приложението дали желае охранителите да бъдат насочени към наблюдаваните обекти и да се намесят.