Vyberte stranu
Prispôsobené používateľovi

Packages tailored to user needs

Balíky prispôsobené potrebám používateľov
Používateľské balíky sú prispôsobené v závislosti od veľkosti systému a zvolených služieb, takže každý používateľ si môže vybrať balík, ktorý zodpovedá jeho aktuálnym potrebám a v priebehu času ho meniť.

Systémy sú rozdelené podľa veľkosti do štyroch skupín:

  • mikro (až 16 prvkov)
  • malý (16 až 64 položiek)
  • stredný (64 až 256 prvkov)
  • veľký (viac ako 256 prvkov).

K dispozícii sú aj štyri úrovne služieb – od jednoduchého upozornenia na poplach na mobilné zariadenie až po 24/7 profesionálny monitoring a zásah po potvrdení používateľom.

Upozornenie na alarm na mobilnom telefóne

Možnosť služby automatického odosielania poplachových signálov zo zabezpečovacieho systému na mobilné zariadenie, ktoré okamžite upozorní používateľa, že sa v monitorovaných priestoroch deje niečo neobvyklé.

Servis systému

Používateľom služby je poskytovaný pravidelný servis a pohotovostný servis, čím sa výrazne zvyšuje spoľahlivosť a životnosť bezpečnostných systémov.

Monitorovanie systému

Monitorovanie systému zahŕňa nepretržité sledovanie jeho technickej bezchybnosti. To umožňuje okamžite zistiť a odstrániť rôzne systémové poruchy (strata napájania alebo komunikácie, nízke napätie batérie, poruchy zón atď.).

24/7 monitorovanie zásahov strážnikov

Po prijatí poplachového upozornenia na mobilné zariadenie si používateľ cez aplikáciu vyberie, či chce, aby ochranka smerovala do chránených priestorov a zasiahla.