Vyberte stranu
Priemysel a veľké infraštruktúrne zariadenia

Špeciálne navrhnuté a certifikované zariadenia

Všetky zariadenia používané v priemyselných a veľkých infraštruktúrnych zariadeniach by mali byť vhodné na prácu v náročných podmienkach a vonku. Pre určité aplikácie musí mať aj špecifické certifikáty.

vozidiel na rampy a protiteroristické bariéry

Okrem bežných zábran sa v rizikových aplikáciách používajú mechanické zábrany rôznej odolnosti a vyhotovenia (pevné, zdvíhacie, posuvné, protiteroristické) na zastavenie neoprávnených pokusov vozidiel vjazdu do zabezpečeného perimetra.

Počítanie ľudí

ABsistemCounter poskytuje informácie o aktuálnom počte osôb v zariadení, ako aj rôzne následné analýzy. Zhromaždené údaje umožňujú lepšie riadenie objektu z hľadiska organizácie podnikania a zvyšujú úroveň bezpečnosti z hľadiska riadenia evakuácie počas krízových situácií, kedy je dôležité vedieť, koľko ľudí sa v určitých priestoroch nachádza.

Obvodová ochrana

Na ochranu veľkých otvorených priestorov a vzdialených perimetrov sa používajú vibračné detektory namontované na plotoch, videoanalytické alebo optické káble, ktoré sú zakopané v zemi alebo umiestnené nad chránenými objektmi.

Termokamery

Termokamery monitorujú veľké otvorené a slabo osvetlené priestory. Používajú sa na hraničný dozor (detekcia pohybu na veľké vzdialenosti v noci) alebo technologický dozor tepelných elektrární (detegujú zvýšenie teploty).

Špeciálne metódy detekcie požiaru (aspirácia, OSID)

Špeciálne metódy detekcie požiaru, ako je aspirácia (odber vzduchu) alebo OSID bariéry pre veľké priestory sa používajú v prevádzkach a skladoch kvôli prítomnosti veľkého množstva častíc vo vzduchu.

Dokumentácia aplikovaných bezpečnostných opatrení

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a projekt technickej bezpečnosti sú základom pre neskoršie aktualizácie a údržbu systému. Súčasťou dokumentácie sú aj certifikáty zariadení, ako aj záznamy a pracovné príkazy súvisiace s opravami a servisom.

Údržba a centrálne technické monitorovanie (CTM)

Diaľkové monitorovanie správnosti a stability bezpečnostných systémov prostredníctvom služby CTM umožňuje rýchle odstránenie všetkých zistených nezrovnalostí. Technickú podporu a organizáciu opráv zabezpečuje tím údržby.