Vyberte stranu
Elektrotechnici

Zariadenie a technická dokumentácia

Všetky bezpečnostné a zabezpečovacie zariadenia v portfóliu Alarm automatiky sú v súlade s platnými normami a predpismi a je k nim priložená aj všetka potrebná technická dokumentácia a certifikáty.

Projekt manažment

Alarm automatika má vo svojich radoch ľudí špecializovaných na riadenie projektov. Podieľajú sa na koordinácii, pripravujú dokumentáciu, odovzdávajú a starajú sa o všetky termíny.

Programovanie systému a uvedenie do prevádzky

Profesionálne programovanie systému a uvedenie do prevádzky rieši problémy, ktoré môžu nastať v dôsledku porúch súvisiacich s telefónnou linkou a elektroinštaláciou, pripojením zariadení a definovaním zón.

Systémová integrácia

Profesionálne vykonaná systémová integrácia v mieste inštalácie zaručuje, že investor získa funkčné riešenie, ktoré mu umožní dohliadať a riadiť celé zariadenie.

Správna inštalácia a školenia

Pre elektrotechnikov sú organizované workshopy a webináre o správnom zapojení bezpečnostných a zabezpečovacích systémov.

Katalóg kompletného sortimentu ponúkaných zariadení a systémov

Portfólio bezpečnostných a zabezpečovacích systémov Alarm automatiky je integrované a podrobne prezentované v katalógu „iDEA Project“, ktorý sa každoročne aktualizuje. Katalóg obsahuje produkty, pre ktoré už boli vyvinuté komunikačné moduly a integračné riešenia.

Špecifické požiarne poplachové a integračné riešenia

Prostredníctvom pravidelných newsletterov informujeme predplatiteľov o nových technológiách a riešeniach v oblasti bezpečnosti a o unikátnostiach realizovaných projektov.