Vyberte stranu
Inteligentné riadenie a kontrola

Predaj lístkov a riadenie prístupu

ABsistemTicketing riadi vstup ľudí na štadióny a do verejných zariadení. Integruje online predaj vstupeniek, terminály a bariéry pre riadenie prístupu, video dohľad a softvér na správu. K dispozícii je aj jeho verzia ABsistemTicketingSale , ktorá umožňuje platbu vstupeniek na mieste, a ABsistemSmartKiosk pre samoplatbu vstupeniek.

Počítanie ľudí a návštevníkov

ABsistemCounter počíta cez IP kamery a zaznamenáva do databázy počet návštevníkov, ktorí vstúpili alebo opustili priestor. Prehľad je centralizovaný v reálnom čase alebo následne a umožňuje množstvo obchodných analýz. K dispozícii sú aj riešenia ABsistemLimitPeople na zisťovanie počtu osôb v priestore, ABsistemSmartRetail na analýzy v predajniach a na počítanie cestujúcich vo verejnej doprave.

Parkovacie riešenia

ABsistemPark riadi kontrolu vstupu vozidiel na parkoviská. Integruje LPR kamery, čítačky kontroly prístupu, interkomovú komunikáciu, recepciu a ďalší obchodný softvér. Dostupné sú verzie s kategorizáciou vozidiel a poplatkami za parkovanie ABsistemParkPay, so signalizáciou voľných miest ABsistemGaragePark a kontrolou vjazdu nákladných áut, vagónov a kontajnerov ABsistemMultiport .

Riadenie a evidencia vstupov

ABsistemGuestManager integruje riadenie prístupu so skenerom identifikačných dokumentov a tlačou poverení odstupňovanej úrovne prístupu v zariadeniach, kde sa pri vstupe vyžaduje identifikácia.

Dohľad na prekládkových staniciach

ABsistemGreen sa používa na prekládkových staniciach na identifikáciu vodičov a vozidiel a automatickú tlač potrebných dokumentov. Integruje kontrolu vstupu, závory, váženie vozidiel, LPR kamery a semafory.

Centralizované ovládanie blokovacích kabín

ABsistemInterlock, ktorý umožňuje monitorovanie a miestne a diaľkové ovládanie blokovacích kabín. Kabíny na odľahlých miestach sú spravované v reálnom čase.

Vývoj softvéru pre inteligentné riadenie a kontrolu

Alarm automatika vyvinula množstvo špecializovaných softvérov pre inteligentné riadenie a ovládanie – napríklad ABsistemLunch pre objednávanie dennej stravy vo firmách, ABsistemCafeteria pre bezhotovostné stravovanie vo firmách alebo ABsistemRooms pre rezervácie izieb v menších ubytovacích zariadeniach.
Náš vlastný vývoj znamená, že v spoločnosti Alarm automatika sme pripravení riešiť rôzne potreby používateľov a vyvinúť úplne prispôsobené riešenie softvérovej integrácie.