Vyberte stranu
Profesionálne služby pre komplexné projekty

Navrhovanie

Projekt vypracovaný autorizovanými osobami zaručuje funkčný a cenovo výhodný systém v súlade s platnými predpismi.

Hodnotenie bezpečnostnej zraniteľnosti a Štúdia bezpečnostných opatrení

Miera rizika v zariadení a v rámci jeho dôležitých obchodných operácií sa analyzuje podľa medzinárodnej metodiky a systematizuje hodnotením bezpečnostnej zraniteľnosti a Štúdiou bezpečnostných opatrení .

Poradenstvo, investičný odhad a koncepčný návrh

Investičný posudok odhaduje všetky potrebné investície (vybavenie, materiál, práce), dĺžku trvania investície a odporúčania na realizáciu. Ďalším krokom je Koncepčný návrh bezpečnostných opatrení prispôsobený špecifickým potrebám na základe tohto hodnotenia.

Projektový dozor

Dozor chráni investora pred čiastočnou alebo neodbornou inštaláciou, náhodným alebo úmyselným prehliadnutím dodávateľa a garantuje dodržiavanie pozitívnych zákonov.

Koordinácia a projektový manažment

Väčšie projekty a projekty, na ktorých participuje viacero dodávateľov, si vyžadujú koordináciu, teda riadenie projektu autorizovanými projektovými manažérmi.

Integrácia softvéru a integrácia s obchodnou štruktúrou používateľa

Integrované systémy technického zabezpečenia sú rýchlejšie a ľahšie spravovateľné a pre ich plnú nákladovú efektívnosť by mali byť integrované s BMS (Building Management System) a integrované do informačnej a komunikačnej štruktúry klienta.

Údržba

ABsistemdcCARE4 je unikátny model monitorovania, údržby a servisu systémov technického zabezpečenia, ktorý zahŕňa Centrálny technický monitoring (CTM) výkonnosti systému, sieť certifikovaných inštalatérov a servisných partnerov.