Vyberte stranu
Analytika videa a umelá inteligencia

Softvér alebo Edge analýza videa

Analýzu videa je možné zabudovať do rekordéra, ktorý vyžaduje infraštruktúru s väčšou šírkou pásma, alebo do výkonnejších kamier.

Pokročilá priestorová analýza

Pokročilá priestorová analýza sa spolieha na technológie Deep Learning a AI, ktoré zaisťujú vysokú spoľahlivosť detekcie bez falošných poplachov. Umožňuje presnú detekciu vstupov a zdržiavania sa v určitej zóne, detekciu odloženého objektu alebo zmiznutie objektu. Vysoká presnosť pri odlíšení človeka napríklad od zvierat, dažďa alebo zmeny osvetlenia.

Forenzné vyhľadávanie

Metadáta vám umožňujú rýchlo prehľadávať uložené video záznamy pomocou kľúčových informácií, napríklad vyhľadávaním všetkých áut určitej farby .

Analytika návštevnosti

Pokročilá dopravná analytika umožňuje detegovať situácie, ktoré nie sú na cestách bežné – jazda nesprávnym smerom, prekročenie rýchlosti, udržiavanie vozidiel na zakázaných miestach, upozorňovanie vozidiel, ktoré majú zakázaný pohyb na cestách alebo ktoré sú na ceste v nepovolený čas. S tým súvisí aj rozpoznávanie a zaznamenávanie poznávacích značiek vozidiel a spracovanie všetkých údajov vo video monitorovacom centre .

Rozpoznávanie ŠPZ vozidiel (LPR)

Špeciálne IP kamery umožňujú rozpoznávanie ŠPZ vozidiel (LPR). Zaznamenaná registrácia sa prevedie do digitálneho záznamu cez OCR softvér a je možné vyhľadávať v databázach vozidiel. Ďalšia integrácia prostredníctvom softvéru ABsistemPARK umožňuje autorizáciu prístupu vozidla, automatické ovládanie rampy a prepojenie so softvérom na riadenie podniku.

Počítanie ľudí a návštevníkov

Počítanie zákazníkov a návštevníkov v objekte a zaznamenávanie počtu osôb (vstupujúcich a vychádzajúcich z objektu) do databázy je možné pomocou IP kamier. Na zabezpečenie vysokej presnosti počítania až 98% sa používajú sieťové stereo počítacie kamery Vivotek s implementovanou technológiou 3D Depth. Integrácia so softvérom ABsistemCounter umožňuje centralizovaný prehľad zozbieraných údajov v reálnom čase a počas následných analýz.

Teplotné mapy

Kamery typu rybie oko sa zvyčajne používajú na monitorovanie veľkých plôch. Zároveň umožňujú analýzu správania ľudí vo forme tepelných máp. Ukazuje, kde sa ľudia najviac zdržujú a kde sa vytvárajú davy, čo je dôležitá informácia pre lepšiu organizáciu priestorov a podnikania. Softvér ABsistemSmartRetail obsahuje aj funkciu analýzy správania zákazníkov v predajniach prostredníctvom tepelných máp.