Vyberte stranu
Prevencia požiaru, zaplavenia a úniku plynu

Bezdrôtová detekcia záplav

Bezdrôtový poplachový systém je možné rozšíriť o detektory stavu prostredia. Na ochranu pred zaplavením slúži bezdrôtový záplavový detektor, ktorý pri prvom náznaku prasknutia potrubia alebo úniku vody z práčky alebo umývačky spustí alarm a neskôr upozorní používateľa, keď bude priestor suchý.

Detekcia požiaru a plynu

Bezdrôtové poplašné systémy možno rozšíriť o detekciu požiaru a plynov. Alarm sa generuje v prípade prítomnosti dymu, náhleho zvýšenia teploty alebo výskytu oxidu uhoľnatého v zabezpečenom priestore.