Izaberite stranicu
Prevencija požara, poplave i isticanja plina

Bežična detekcija poplave

Bežični alarmni sistem može da se proširi i detektorima stanja okoline. Za zaštitu od poplave koristi se bežični detektor poplave, koji generiše alarm na prvi znak usled pucanja cevi ili isticanja vode iz mašina za veš i sudove i tako obaveštava korisnika kada se voda izlila.

Detekcija požara i plina

Bežični alarmni sistemi se mogu proširiti i na detekciju požara i plina. Alarm se generiše u slučajevima pojave dima, naglog porasta temperature ili pojave ugljen monoksida u štićenom prostoru. Automatski aktivira sirenu za lokalnu uzbunu i šalje dojavu na mobilni telefon korisnika.