Izaberite stranicu
Sistem integratori

Oprema i tehnička dokumentacija

Celokupna safety i security oprema u ponudi Alarm automatike je u skladu sa važećim normama i propisima. Popraćena je svom potrebnom tehničkom dokumentacijom i sertifikatima.

Projektna i tehnička podrška

Usluge projektne i tehničke podrške obuhvataju pripremu projektne i tenderske dokumentacije, konsultacije, korespondenciju sa učesnicima projekta, pripremu primopredajne i ostale potrebne dokumentacije.

Programiranje i puštanje sistema u rad

Stručno programiranje i puštanje sistema u rad rešava probleme do kojih može doći usled ranijih propusta vezanih za telefonsku i elektro instalaciju, spajanje uređaja i definisanje zona.

Integracija sistema na objektu

Stručno obavljena integracija sustava na objektu jamči da će investitoru biti isporučeno funkcionalno rješenje. Implementacija ABsistemDCi softvera za integraciju tehničkih sustava na objektu kao i nekog od specijalističkih softvera iz serije ABsistem omogućuje jednostavnije upravljanje nad integriranim sustavima.

Edukacija i sertifikovanje

Osposobljavanje za rad sa sistemima u ponudi se redovno organizuju. Partnerske firme mogu da steknu sertifikate kojima dokazuju osposobljenost za rad sa nekom grupom proizvoda.