Izaberite stranicu

Evakuacioni razglas (EVAC)

Interes za implementacijom EVAC sistema u zemljama regiona je sve veći jer investitori žele povećati nivo sigurnosti i uskladiti safety standarde sa onima koji su uobičajeni u EU. Najveći broj implementacija je u objektima u kojima se kreće veliki broj ljudi kao što su hoteli, javni objekti, tržni centri, bolnice, škole ili poslovne zgrade.

Prednosti EVAC-a

Problem svih velikih objekata u kojima se okuplja veliki broj ljudi je što se u slučaju potrebe za evakuacijom ljudi ne snalaze u prostoru, ne poznaju puteve evakuacije, a otežavajuća činjenica je i različita starost te mogući problemi sa sluhom. Da bi se evakuacija ubrzala, izbegla gužva na evakuacionim putevima, lutanje po prostoru i panika ljudi, u savremenim javnim objektima se sve češće koristi EVAC (Voice Evacuation System).

 

 • Jasna signalizacija alarmnih situacija
 • Brža evakuacija – ljudi bolje reagiraju na glasovne poruke
 • Usmeravanje ljudi prema sigurnom izlazu, prvo se evakuišu zone (spratovi) u kojima je detektovan alarm i svi spratovi iznad te zone
 • Upravljanje evakuacijom – automatsko, unapred programirane poruke i putem vatrogasnih mikrofona
 • Hearing loops, rešenje za osobe slabog sluha
 • Ambijentalni i evakuacioni razglas kao jedan sistem, visoka isplativost ulaganja

Zašto trebamo glasovnu evakuaciju?

%

ljudi reaguje na SIRENE

%

ljudi reaguje na TEKSTUALNE PORUKE

%

ljudi reaguje na GLASOVNE PORUKE

* Izvor:
Guylčne Proulx, Ph.D,’Misconceptions about human behaviour in fire emergencies’ published in Canadian Consulting Engineer, March 1997, pp36, 38.
David Cantor, ‘Studies of Human Behaviour in Fire: Empirical results and their implications for education and design.’ Published by BRE, July 1985.

Zbog karakteristika i modernog dizajna EVAC se koristiti i kao ambijentalni razglas za reprodukciju pozadinske muzike ili za promotivne poruke. EVAC u većini objekata u potpunosti menja PA (Public Address) sisteme i u krajnjoj liniji je povoljnije rješenje.

EVAC – Sistem evakuacijskog razglasa
Preuzmite materijal

Integrisana safety rešenja
Preuzmite materijal

ABsistemDCi – softverska integracija sistema tehničke zaštite
Preuzmite materijal

INIM Previdia rešenja dojave požara
Saznajte više

EVAC – izvršni element dojave požara

Upravljačke jedinice za različite aplikacije

Projektovanje EVAC-a

EVAC – izvršni element dojave požara

U slučaju požara ili neke druge incidentne situacije EVAC-om, kao i svim drugim integrisanim safety sistemima, upravlja vatrodojavna centrala. EVAC se smatra izvršnim elementom dojave požara što znači da se na sve elemente sistema primenjuju odredbe koje važe i za vatrodojavu – primena normi te obaveza projektovanja, periodičnog ispitivanja i redovnog održavanja.

EVAC | Dojava požara i gasa | Panik rasveta | Odvođenje dima i toplote | Upravljanje gašenjem | Kontrola pristupa

Elementi EVAC sistema

 1. Centralna jedinica sistema – upravlja i nadzire svim delovima EVAC sistema te komunicira sa spoljnjim uređajima (vatrodojavna centrala, izvori zvuka i sl.)
 2. Zvučnička kontrolna kartica – nadzire ispravnost zvučničkih linija te vrši distribuciju audio signala sa audio pojačala u odgovarajuće zone
 3. Pojačala – osnovna i rezervna, osiguravaju audio signal za zvučničke linije
 4. Centralna jedinica napajanja – osigurava glavno i rezervno (putem baterija) napajanje, vrši nadzor i punjenje baterija, distribuciju energije u različitim načinima rada
 5. Mikrofon za vatrogasce – omogućava da vatrogasci (ili druge ovlašćene osobe) ručno upravljaju EVAC sistemom i izravno daju upute ljudima u ugroženom prostoru
 6. Zvučnici – za različite situacije se koriste različiti tipovi zvučnika
 7. Zvučničke linije – osiguravaju neprekinutost puta audio signala u slučaju požara
 8. Dodatni delovi – audio izvori, zonski pozivni mikrofoni i sl.

ABsistemDCi je programski paket koji omogućava nadzor i upravljanje nad svim integrisanim sistemima tehničke zaštite putem jedinstvenog interfejsa.

Upravljačke jedinice za različite aplikacije

Odabir upravljačke jedinice prvenstveno zavisi od veličine i kompleksnosti objekta i u načelu razlikujemo modularne i kompaktne upravljačke jedinice kakve u ponudi ima Ambient System.

MULTIVES sistem je dizajniran za srednje velike objekte kao i za složenije komercijalne objekte (železničke stanice, aerodrome, rafinerije, sportske stadione, tržne centre, itd.). Omogućava  umreživu, skalabilnu i modularnu strukturu sa do 44 zvučničke linije, reprodukciju do 12 poruka istovremeno, povezivanje 12 pojačala u sistem.

MINIVES predstavlja kompaktan i skalabilan PA&VA sistem za manje objekte, sa mogućnošću do 8 zvučničkih linija te 2x320W pojačalo, uz uključeno rezervno pojačalo. Povezivanje više jedinica je moguće umrežavanjem putem FO, a svaka jedinica je opremljena sa vatrogasnim mikrofonom, zaslonom osetljivim na dodir, DSP-om, te programabilnim ulazima i tasterima smeštenim u IP30 kućište.

Projektovanje EVAC-a

 

Funkcionalnost sistema zavisi od niz parametara koje je potrebno proračunati pa se EVAC projektuje pomoću specijalizovanih softvera koji omogućavaju brže proračune i simulacije u skladu sa akustičnim svojstvima prostora i odabranim zvučnicima. Ubrzavaju i odabir zvučnika jer sadrže baze podataka o zvučnicima više proizvođača, a i kompatibilni su sa ostalim CAD alatima

Osim o pozadinskoj buci te ugroženosti i akustičnosti prostora, posebno treba voditi računa o razumljivosti govora (STI – Speech Transmission Index) jer je važno da osoba jasno i bez sumnje razume poruku emitovanu putem EVAC-a.

Ambient System we make everyday life safer

Ambient System ima više od 20 godina iskustva u proizvodnji inovativnih i tehnološki naprednih EVAC rešenja. Svi elementi Ambient System EVAC sustava u usklađeni sa u EU obaveznim normama.