Izaberite stranicu
O nama

Regionalni lider u industriji tehničke zaštite

Rijeka

Dražice 123/c (Zamet)
51000 Rijeka
T: +385 (0)51 359 700
E: rijeka@alarmautomatika.com

Split

Poljička cesta 11
21000 Split
T: +385 (0)21 542 653
E: split@alarmautomatika.com

Zadar

Braće Miroslava i Janka Perice 19
23000 Zadar
E: zadar@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60
10000 Zagreb

Projekti
T: +385 (0)1 4662 750
E: projekti@alarmautomatika.com

Veleprodaja
T: +385 (0)1 369 04 91
E: veleprodaja@larmautomatika.com

Ljubljana

Letališka cesta 32
1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 3710
E: ljubljana@alarmautomatika.com

Sarajevo

Džemala Bijedića 156
71 000 Sarajevo
T: +387 (0)33 218 872
E: sarajevo@alarmautomatika.com

Beograd

Zarija Vujoševića 8
11 070 Beograd (Novi Beograd)
T: +381 (0)11 398 1482
E: beograd@alarmautomatika.com

Podgorica

Đoka Miraševića 106
81 000 Podgorica
T: +382 (0)20 657 007
E: podgorica@alarmautomatika.com

Budimpešta

Fivér utca 8/B
1131 Budimpešta
T: +36 (0)1 615 0087
E: budapest@alarmautomatika.com

Skoplje

Gilles Verne 8
1000 Skopje
T: +389 (0)2 245 7388
E: skopje@alarmautomatika.com

Bukurešt

Strada Zece Mese nr. 9, sector 2
024061 Bucuresti
T: +40 (0)31 426 0355
E: bucharest@alarmautomatika.com

Tirana

Rruga Spiro Floqi
KOMPLEKSI „MOLLA“
NJESIA ADMINISTRATIVE 14
1001 Tirana
T: +355 67 6067 000
E: tirana@alarmautomatika.com

Sofija

ул. „проф. Александър Танев“
1715 ж.к. Младост 4 Sofija
T: +359 (2) 423 1452
E: sofia@alarmautomatika.com

Bratislava

Studená 5
821 04 Bratislava
E: slovakia@alarmautomatika.com

Kroz više od 30 godina rada Alarm automatika poslovanje razvija u 11 zemalja regije. O potrebama oko 2000 stalnih klijenta brine više od 150 zaposlenika. Ponuda obuhvata proizvode više od 200 proizvođača globalno, a kontinuirano se razvijaju i vlastiti brendovi, karakteristikama prilagođeni regionalnom tržištu.

Vizija

Neprekidnim usvajanjem novih znanja i tehnologija, praćenjem tržišnih trendova i potreba potrošača kao i bliskom saradnjom sa klijentima i partnerima, graditi sistem odnosa kojem je primarni cilj zaštititi živote i imovinu, uz poboljšanje kvaliteta življenja i poslovanja. Vizija kompanije Alarm automatika je da ostvari vodeću ulogu u industriji tehničke zaštite južne i jugoistočne Evrope.

Misija

Misija kompanije je da stvori ponudu vrednosti koja obuhvata visoko kvalitetne i inovativne proizvode i usluge kao i celovita rešenja sa aspekta individualnih potreba korisnika kako bi klijentima i poslovnim partnerima smanjili rizik, omogućili neometano delovanje i brži napredak kroz zajedničku platformu.

Kompetencije

Ljudi koji čine kompaniju Alarm automatika su presudan čimbenik ostvarenih rezultata i vizije daljnjeg razvoja. Pozicija regionalnog tržišnog lidera je izgrađena kontinuiranim ulaganjem u tehničke, ekonomske, organizacijske, inženjerske, informatičke i upravljačke kompetencije zaposlenih.

Vlastiti R&D

Kako bi ponuda kompanije bila maksimalno konkurentna i tehnološki napredna, celovita i prilagođena specifičnim potrebama korisnika ceo tim inženjera neprestano prati nove tehnologije, razvija nove proizvode, usluge i softvere kao i vlastite robne marke. Za razvijena rešenja i realizovane projekte kompanija je višekratno nagrađivana.

Ovlašćenja i sertifikati

Kako kompanija tako i zaposleni raspolažu svim potrebnim ovlašćenjima sa područja delatnosti privatne zaštite, građevinarstva i informatike kao Sertifikatom poslovne sigurnosti. Posluje se u skladu sa ISO 9001:2015 sertifikatom za upravljanje poslovanjem i ISO 27001 sertifikatom za informacijsku sigurnost. Uspešnost rada je verifikovana i 3A Sertifikatom bonitetne izvrsnosti tokom više od 15 godina.

Društveno odgovorno poslovanje

Važan deo naše vizije uspeha je poslovanje na način da osim ostvarenju vlastitih ciljeva doprinosimo i razvoju šire zajednice kao i očuvanju okoline. Aktivno se uključujemo u čitav niz projekata u kojima znanje i materijalne resurse Alarm automatike stavljamo u funkciju sa željom stvaranja ugodnijeg i sigurnijeg društva za život nas i budućih generacija.

Politike sistema upravljanja

Politika kvaliteta

Primenom norme ISO 9001:2015, Sistema upravljanja kvalitetom, kompanija je odredila politiku upravljanja kvalitetom i to na sledeće načine:

 • negovati i izgrađivati partnerski odnos sa kupcima
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje, te omogućavati i podsticati kontinuirano usavršavanje
 • pribavljati najsavremeniju opremu, i održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • negovati i razvijati partnerske odnose sa dobavljačima
 • primenjivati i poboljšavati delotvornost sistema upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtevima ove međunarodne norme i težiti nadilaženju nivoa tih zahteva
 • postavljati ambiciozne, merljive i ostvarive ciljeve kvaliteta.

Politika zaštite životne sredine

Primenom norme ISO 14001:2015, Sistem o upravljanju zaštitom životne sredine, društvo demonstrira svoju ekološku i društvenu svest partnerima, zaposlenima i društvu. Društvo je uspostavilo ekološku politiku, prikazujući posvećenost zaštiti prirode i životne sredine, kao i prevenciji od zagađenja, na sledeće načine:

 • paziti da uticaji proizvodnih aktivnosti, minimalno i kontrolisano utiču na prirodu i životnu sredinu
 • kontinuirano raditi na poboljšanju zaštite životne sredine i prevenciji od zagađenja
 • poštovati zakonsku regulativu koji se odnose na ekološke aspekte
 • uspostaviti i poboljšavati ekološke ciljeve
 • dokumentovati, implementirati i održavati sistem zaštite životne sredine
 • upoznati organizaciju sa svrhom i potrebom za zaštitu životne sredine.

Politika upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu

Društvo podržava proces upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu kao sastavni deo poslovne kulture društva, poslovne prakse i dobrog upravljanja čime se ostvaruju bolji poslovni rezultati, a jača odgovornost uprave. Društvo osigurava okvire za postavljanje ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz osiguranje potrebnih ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa i isto tako pribavlja potrebne vremenske okvire i znanja za ostvarenje postavljenih poslovnih ciljeva. Društvo je:

 • posvećeno ispunjavanju svih zakonskih i regulatornih zahteva kao i zahteva koji se tiču specifičnog ind. sektora.
 • posvećeno upravljanju rizicima u obliku pravovremenog prepoznavanja rizika vezanih na sigurnost na radu kao i sprovođenje obrada rizika radi uklanjanja ili smanjivanja istih.
 • posvećeno osiguravanju sigurnih radnih uslova za sprečavanje radnih povreda i/ili bolesti uzimajući u obzir kontekst društva i specifičnu prirodu rizika i mogućih prilika.
 • posvećeno kontinuiranim poboljšanjima sistema upravljanja kroz prikladno i pravovremeno poboljšavanje dokumentovanja i saopštavanja promena svim relevantnim stranama.

Društvo je otvoreno za saradnju i savetovanje sa radnicima i podstiče saradnju radnika i/ili njihovih predstavnika u svim pitanjima koja se tiču radnih uslova kao i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.