Select Page
O nas

Regionalni vodja v panogi tehničnega varovanja

Rijeka

Dražice 123/c (Zamet) 51000 Rijeka T: +385 (0)51 359 700 E: rijeka@alarmautomatika.com

Split

Poljička cesta 11 21000 Split T: +385 (0)21 542 653 E: split@alarmautomatika.com

Zadar

Braće Miroslava i Janka Perice 19 23000 Zadar
E: zadar@alarmautomatika.com

Zagreb

Heinzelova 60 10000 Zagreb Projekti T: +385 (0)1 4662 750 E: projekti@alarmautomatika.com Veleprodaja T: +385 (0)1 369 04 91 E: veleprodaja@larmautomatika.com

Ljubljana

Letališka cesta 32 1000 Ljubljana T: +386 (0)8 205 3710 E: ljubljana@alarmautomatika.com

Sarajevo

Džemala Bijedića 156 71 000 Sarajevo T: +387 (0)33 218 872 E: sarajevo@alarmautomatika.com

Beograd

Zarija Vujoševića 8 11 070 Beograd (Novi Beograd) T: +381 (0)11 398 1482 E: beograd@alarmautomatika.com

Podgorica

Đoka Miraševića 106 81 000 Podgorica T: +382 (0)20 657 007 E: podgorica@alarmautomatika.com

Budimpešta

Fivér utca 8/B 1131 Budimpešta T: +36 (0)1 615 0087 E: budapest@alarmautomatika.com

Skoplje

Gilles Verne 8 1000 Skopje T: +389 (0)2 245 7388 E: skopje@alarmautomatika.com

Bukurešt

Strada Zece Mese nr. 9, sector 2 024061 Bucuresti T: +40 (0)31 426 0355 E: bucharest@alarmautomatika.com

Tirana

Rruga Spiro Floqi
KOMPLEKSI “MOLLA”
NJESIA ADMINISTRATIVE 14
1001 Tirana
T: +355 67 6067 000
E: tirana@alarmautomatika.com

Sofija

ул. “проф. Александър Танев” 1715 ж.к. Младост 4 Sofija T: +359 (2) 423 1452 E: sofia@alarmautomatika.com

Bratislava

Studená 5
821 04 Bratislava
E: slovakia@alarmautomatika.com

V več kot 30 letni prisotnosti na trgu je Alarm automatika razvijala poslovanje v 11 državah, danes pokriva celotno JV Evropsko regijo. Več kot 150 zaposlenih, skrbi za več kot 2000 stalnih strank. Ponudba vključuje produkte od več kot 200 globalnih proizvajalcev opreme, hkrati pa se naše znamke stalno razvijajo znotraj potreb specifičnih trgov.

Vizija

Naša vizija je izgradnja sistema odnosov, katerega primarni cilj je varovanje življenj in premoženja, med tem, ko se povečuje kvaliteta življenja in posla. To se dosega s stalnim razvijanjem novega znanja ter tehnologij, spremljanja marketinških trendov ter potreb uporabnikov in tesno delo s partnerji kot tudi s kupci. Vizija je tako doseči vodilno vlogo v segmentu tehničnega varovanja v Južni ter Jugovzhodni Evropi.

Misija

Misija podjetja je oblikovanje predloga vrednosti, ki vključuje visoko kvaliteto, inovativne produkte, storitve in kompletne rešitve, ki izpolnijo vse potrebe strank ter tako zmanjšajo tveganje poslovnih parterjev. Podporo hitrejši rasti poslovnih dejavnosti pa daje uporaba skupne platforme.

Kompetence

Zaposleni v Alarm automatiki so ključni faktor pri do sedaj doseženih rezultatih ter pri viziji za prihodnost. Potencial voditelja na regionalnem tržišču je grajen na stalnih investicijah v tehnične, ekonomske, organizacijske, inženirske, računalniške ter vodstvene kompetence zaposlenih.

Razvoj »v hiši«

Kako bi ponuda tvrtke bila maksimalno konkurentna i tehnološki napredna, cjelovita i prilagođena specifičnim potrebama korisnika cijeli tim inženjera neprestano prati nove tehnologije, razvija nove proizvode, usluge i softvere kao i vlastite robne marke. Za razvijena rješenja i realizirane projekte tvrtka je višekratno nagrađivana.

Dovoljenja ter certifikati

Tako podjetje, kot zaposleni imajo vsa potrebna dovoljenja za delo v tehničnem varovanju, gradbeništvu in informatiki, kot tudi certifikat Poslovne Varnosti. Delovanje je v skladu z ISO 9001: 2015 certifikatom za poslovni management ter ISO 27001 certifikatom za informacijsko varnost. Uspešnost dela je potrjena s strani 3A ocene Company Wall, že več kot 15 let.

Poslovna socialna odgovornost

Pomemben del naše vizije o uspešnosti je delovanje na način, ki poleg doseganja naših lastnih ciljev, pripomore tudi k širšemu razvoju družbe ter ohranjanju okolja. Aktivno smo vključeni v večje število projektov, kjer znanje in sredstva Alarm automatike predamo v roke družbe, z željo po ustvarjanju bolj prijetne in varne družbe tako za nas, kot tudi za prihodnje generacije.

Politike sistema upravljanja

Politika kvalitete

S prijavo za ISO 9001: 2015 standard, je podjetje definiralo sisteme nadzora kvalitete na naslednje načine:

 • negovanje in izgradnja močnih vezi s strankami
 • zaposlovanje strokovnih in ambicioznih ljudi, ki jim je omogočen razvoj ter vzpodbujanje in konstantno izobraževanje
 • zagotavljanje tehnološko napredne opreme in vzdrževanje infrastrukture ter okolja za udobno delo
 • negovanje in razvoj vezi z dobavitelji
 • vključevanje in izboljševanje kvalitete sistema, glede na zahteve internacionalnega standarda ter težnja po preseganju teh zahtev
 • določanje ambicioznih, merljivih in dosegljivih ciljev kvalitete.

Okoljska politika

S prijavo za ISO 14001: 2015 standard podjetje prikazuje svojo dovzetnost do okolja in družbe svojim partnerjem, zaposlenim in družbi. Podjetje je ustvarilo okoljsko politiko, ki se zavezuje k zaščiti narave ter okolja ter preprečevanju onesnaževanja na naslednje načine:

 • zagotavljanje, da je vpliv, proizvodnih dejavnosti na okolje ter naravo, minimalen in kontroliran
 • stalna želja po izboljševanju zaščite okolja ter preprečevanja onesnaževanja
 • delovanje skladno z zakonodajo, ki se nanaša na okolje
 • določanje in izboljševanje okoljskih ciljev
 • dokumentiranje, implementacija in vzdrževanje sistema varovanja okolja
 • seznanitev celotne organizacije z namenom in potrebo po zaščiti okolja.

Politika upravljanja varnosti in zdravja pri delu

Podjetje podpira upravljanje z zdravjem ter varstvom pri delu, kot ključen gradnik poslovne kulture podjetja, poslovnih praks in dobrega vodenja, ki prinaša boljše poslovne rezultate in večje odgovornostni managementa. Podjetje zagotavlja okolje za določanje ciljev zdravja in varstva pri delu, z zagotavljanjem potrebnih človeških, materialnih ter finančnih virov in z določanjem potrebnih časovnih okvirov ter znanja, za doseganje poslovnih ciljev. Podjetje je:

 • posvečeno doseganju vseh legalnih in zakonskih potreb ter potreb povezanih z specifičnim sektorjem industrije.
 • posvečenju upravljanja tveganj, v smislu pravočasnega zaznavanja tveganj povezanih z varstvom pri delu in implementacijo odpravljanja tveganj, da se le ta odstranijo ali vsaj zmanjšajo.
 • predano zagotavljanja varnih delovnih pogojev ter prevenciji bolezni ter poškodb povezanih z delom. V razmišljanje se vključuje tudi koncept družbe ter specifičnih naravnih tveganj in možnih priložnosti.
 • predano standardnemu razvoju sistemov skozi primerno ter časovno pravilno nadgradnjo dokumentacije ter komunikacijskih sprememb za vse deležnike, ki so vključeni v podjetje.

Podjetje je odprto za sodelovanje z delavci ter njihovimi predlogi in spodbuja sodelovanje delavcev ali njihovih predstavnikov v vseh zadevah, ki so povezane z delovnimi pogoji ter varstvom zdravja ter varnosti pri delu.