Select Page
Zasilna razsvetljava

Harper zasilna razsvetljava kontrolirana preko Inim požarnih central

Harper zasilna razsvetljava, ki se kontrolira preko BUS povezave, je kompatibilna s protokoli za požarne sisteme. Vsi elementi v sistemu so lahko povezani na adresibilne požarne sisteme, direktno na zanko.

Harper zasilna razsvetljava kontrolirana preko ločenih nadzornih plošč

Dostopne so tudi kontrolne plošče za nadzor ločen od požarnega alarma. Omogočajo nadzor, diagnosticiranje in upravljanje z razsvetljavo, kot tudi dodatne funkcije, kot so testiranje funkcionalnosti zasilne razsvetljave, pa moč rezervnega napajanja ter nastavljanje svetlosti svetlobe.

Harper samostojna in samo napajalna zasilna razsvetljava

Harper zasilna razsvetljava je na voljo v različnih izvedbah z različno močjo svetlobe ter trajanja, avtonomije delovanja in zaščitnih stopenj. Imajo enak naslovljiv protokol kot požarni elementi, zato se lahko direktno povežejo na zanko požarne centrale. Skladajo se z ISO 7010 standardom.

Harper označevanje evakuacijskih poti

Označevanje evakuacijskih poti je mogoče v različnih izvedbah (stensko, stropno) ter s standardiziranimi piktogrami.

Harper centralizirano napajanje za zasilno razsvetljavo

Centraliziran napajalnik zagotavlja konstantno napajanje zasilne razsvetljave ter preverjanje rezervnega napajanja. Poenostavlja pregledovanje in vzdrževanje, boljše evakuacijsko usmerjanje in upravljanje z jakostjo svetlobe.

Programska oprema ABsistemDCi za integracijo

Sistemi varnostne razsvetljave se lahko povežejo s programsko opremo ABsistemDCi za integracijo, ki omogoča, da se z varnostnimi in BMS sistemi upravlja preko enega vmesnika.