Select Page
Gradbeni segment

Oprema in tehnična dokumentacija

Vsa varnostna in varovalna oprema v ponudbi Alarm automatike je v skladu s standardi in zakonodajo in ima vso potrebno tehnično dokumentacijo, kot tudi certifikate.

Projektiranje in vodenje projektov

Ekipa Alarm automatike vključuje strokovnjake, ki so specializirani za vodenje projektov. Le ti sodelujejo pri koordinaciji, pripravi dokumentacije in pri primopredaji. Zadolženi so za organizacijo podizvajalcev, da se posel opravi v dogovorjenem roku.

Programiranje in zagon sistemov

Strokovno programiranje in zagon sistemov rešuje težave, ki lahko nastanejo zaradi komunikacijskih ali elektro inštalacijskih povezav ter priklopa naprav na definirane cone.

Integracija sistema v objekt

Strokovno izvedena integracija sistema v objekt, investitorju jamči uporabo funkcionalnih rešitev, ki omogočajo nadzor in upravljanje z objektom.

Seminarji, dogodki in konference na temo uporabe varnostnih ter varovalnih rešitev

Seminarji in konference so mesta za izmenjavo informacij ter znanja o izvedenih varnostnih rešitvah v različnih aplikacijah (hoteli, prodajne verige, stanovanjski prostori in večji poslovni ali industrijski kompleksi), kot tudi o novih tehnologijah in rešitvah, ki predvidevajo investitorjeve potrebe.

Katalog opreme in sistemov v ponudbi

Ponudba varnostnih in varovalnih sistemov Alarm automatike je integrirana in podrobno predstavljena v iDEA Project katalogu. Katalog vključuje izdelke za katere so bili že razviti komunikacijski moduli in integracijske rešitve.

Obveščanje o specifičnih rešitvah o integraciji in avtomatskem javljanju

Skozi periodične novice obveščamo prijavljene o novih tehnologijah in rešitvah, na področju varovanja in o unikatnih rešitvah realiziranih projektov.