Изберете страница
Сектор на конструиране и строителство

Оборудване и техническа документация

Цялото оборудване за сигурност в портфолиото на Alarm automatika отговаря на приложимите стандарти и разпоредби и е придружено от цялата необходима техническа документация и сертификати.

Подкрепа за проектиране и проекти

Целият екип от сертифицирани инженери с дългогодишен опит в работата със системи за сигурност се занимава с проектиране и обезпечаване на проекти.

Подкрепа за проектиране и проекти

Целият екип от сертифицирани инженери с дългогодишен опит в работата със системи за сигурност се занимава с проектиране и обезпечаване на проекти.

Решения за интегриране на системи за сигурност в сградите

Бъдещата интеграция на системата в обектите предполага предугаждане на някои специфични решения още във фазата на проектиране. С този специфичен сегмент се занимава екип от проектанти с богат опит в изготвянето на интегрално решения.

Семинари за прилагане на решенията за безопасност и сигурност

Семинарите са място за обмен на знания за вече прилагани решения за сигурност в рамките на различни приложения (хотели, търговия на дребно, жилищни, бизнес, индустриални приложения), нови технологии и решения, които вземат под внимание изискванията на инвеститорите.

iDEA Project  каталог

Офертата за системи за безопасност и сигурност е систематизирана в каталога iDEA Project за автоматизация на алармите. Включено е оборудване, за което вече са разработени комуникационни модули и интеграционни решения. Част от офертата се предлага и под формата на BIM обекти.

Информиране за специфични решения за пожароизвестяване и интегриране

Чрез периодични бюлетини информираме абонатите за нови технологии и решения в областта на сигурността и за спецификата на реализираните проекти.