Изберете страница
Централни станции за мониторинг (CMS)

ABsistemDC(NG) софтуер за алармени сигнали централизация

Софтуерът ABsistemDC (NG) осигурява надеждно приемане и обработка на алармените сигнали в станциите за мониторинг. Той се използва от повечето CMS в региона поради възможностите му за персонализиране с оглед на нуждите на потребителите и разширената му функционалност (видео верификация, многоезичие, наблюдение от страна на „пазителите“ на сигурността).

B2B онлайн платформа

Онлайн платформата B2B улеснява CMS за целите на предоставянето на услуги за техническа сигурност. Процедурите за заявяване и изготвяне на оферти за закупуване са истински опростени и цялата необходима бумащина е достъпна онлайн, на всички устройства и операционни системи, 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината.

Актуализация на софтуера ABsistemDC(NG)

Актуализации на софтуера ABsistemDC (NG) с новите версии и функционалности могат да се извършват онлайн или в офисите на CMS. Модулната концепция позволява на CMS да актуализира софтуера или да го надгражда с новите функции веднага, щом възникне подобна необходимост.

Обучение на операторите за работа със софтуера ABsistemDC(NG)

В процеса на внедряването на софтуера ABsistemDC (NG) се провежда и обучение на операторите. Ако е необходимо, може да се организира обучение за новопостъпили на работа оператори, както и за целите на внедряването на нови модули и функции.

Техническа поддръжка

Операторите на системите за техническа сигурност от CMS разполагат с достъп до пълна техническа поддръжка за всички системи в офертата на Alarm automation. В допълнение към телефонната и онлайн поддръжка, последната може да бъде организирана и в обектите на крайните потребители.

Широка гама от системи за сигурност, базирани на съвременни технологии

Концепцията за универсален източник за широка гама от защитни устройства и оборудване гарантира на инсталаторите, че ще намерят на едно място всичко необходимо за създаване на напълно функционална техническа система за сигурност. Техническият отдел тества надеждността на техниката и цялостната функционалност на всички системи, благодарение на което на пазара се предлагат само доказани и надеждни решения за сигурност. Пълната оферта се систематизира ежегодно, под формата на каталог на iDEA Classic с доказани решения за сигурност.

Сервизно обслужване и подмяна на оборудване

Като производител и оторизиран дистрибутор, Alarm automatika осигурява обслужване на всички продукти от портфолиото, в рамките на или извън гаранционния срок. Обслужването се извършва въз основа на прогнозната продължителност и разходи за ремонт. Може да се предостави заместващ продукт, ако инсталаторът се нуждае от такъв.

Техническа документация и документация за крайния потребител

За всички предлагани продукти се предоставя пълна документация – за техните характеристики, сертификати на производителя, декларации за съответствие и монтаж и ръководства за крайния потребител.