Изберете страница
BMS и системи за управление на обектите

Централизирано управление на системата на обекта

Големите и сложни обекти са оборудвани с множество технически системи за сигурност за управление, наблюдение и защита. Централната система за наблюдение и контрол (CMCS) позволява бързо и лесно да виждате цялата информация и да давате команди на редица свързани с нея подсистеми. СMCS осигурява възможност за непрекъсната работа на съоръжението, бързо отстраняване на проблемите, увеличаване на енергийната ефективност и улеснява протичането на бизнеса.

iDEA Solution
Blank