Изберете страница
Обществени и бизнес обекти

Предотвратяване на изпускането на газ и пожари, аварийно осветление, система за гласова евакуация, системи за димоулавяне и топлоотвеждане

Мерките срещу пожар се прилагат за защита на хората в случай на пожар. За по-добра ефективност и контрол, алармените системи срещу пожар и изпускане на газ са интегрирани със система за евакуация (аварийно паник осветление, озвучена система за евакуация, системи за разсейване на дим и топлина).

Контрол и управление на достъпа

Процесът на идентифициране на хора и издаване на разрешения във връзка с влизането в бизнес обектите се ускорява чрез софтуера ABsistemGuestManager, който интегрира контрол на достъпа, сканиране на документи, доказателствени документи от посетителите и разпечатване на акредитации.

Видео наблюдение и видео анализи

Видеонаблюдението на обществените пространства ефективно предотвратява пагубни събития и осигурява възможност за последващо възстановяване на последиците. Чрез функциите за видеоанализ е възможно да се генерира аларма в предварително дефинирани ситуации (напр. откриване на оставен съмнителен багаж).

ABsistemTicketing за обекти с голям брой посетители

Софтуерът ABsistemTicketing интегрира продажби на билети (онлайн / офлайн) с бариери на входовете и терминали за таксуване. С определен тип билет може да се влезе само в определено време и през определена бариера.

Решения за стадиони

В допълнение към видео наблюдението на периметъра и артериите, по които хората се придвижват, има решение, което включва видеонаблюдение на посетителите във висока резолюция, която дава възможност за разпознаване / идентифициране на отделните лица. Контролът на достъп обединява онлайн продажби на билети с входни турникети чрез ABsistemTicketing, което осигурява също така възможност за онлайн преброяване на зрителите. Системите отговарят на най-високите стандарти на УЕФА.

Документиране на приложените мерки за сигурност

Оценката на уязвимостта на сигурността и проектът за техническа сигурност са основата за по-нататъшни надстройки и поддръжка на системата. Документацията включва също сертификати за оборудването, както и записи и работни поръчки, свързани с ремонтите и сервизното обслужване.

Поддръжка и централен технически мониторинг (CTM)

Дистанционното наблюдение на правилната работа и стабилността на системите за сигурност чрез CTM услуга позволява бързо отстраняване на всички открити нередности. Техническата поддръжка и организацията на ремонтите се осигурява от екипа за поддръжка.

iDEA Solution
Blank