Select Page

Parking rješenja ABsistemPark

Parkiranje i upravljanje parkirnim mjestima je jedan od gorućih problema današnjice i velik broj tvrtki kontinuirano traži način kako bolje upravljati javnim i privatnim parkiralištima i garažama. Za tu svrhu je razvijen softver ABsistemPark i njegove inačice sa kategorizacijom vozila, naplatom parkinga i signalizacijom slobodnih parkirnih mjesta.
ABsistemPark
ABsistemPark je specijalistički softver koji upravlja sustavom kontrole pristupa, preciznije izvršnim elementima tog sustava, na zatvorenim parkiralištima namijenjenima ograničenom broju vozila s dozvolom kao što su npr. parkirališta u privatnom vlasništvu kompanija ili unutar hotelskih naselja.

Svrha

 • Brži izlaz i ulaz ovlaštenih vozila
 • Onemogućavanje pristupa vozilima bez dozvole
 • Manji troškovi operativnog poslovanja
 • Bolje upravljanje ljudskim resursima
 • Veća razina sigurnosti
 • Precizna evidencija ulaza i izlaza vozila
 • Bolja poslovna analitika

Integrirani sustavi i softveri

 • LPR kamere
 • OCR softver
 • Kontrola pristupa
 • Interfoni
 • Tehnička zaštita
 • Recepcijski i drugi poslovni softveri

Funkcije

 • Identifikacija vozila putem registarskih oznaka
 • Autorizacija pristupa vozilima s dozvolom
 • Upravljanje izvršnim elementima kontrole pristupa (rampama)
 • Anti passback funkcija
 • Daljinsko upravljanje
 • Automatska evidencija i pohrana podataka u pretraživu bazu podataka
 • Upravljanje semaforima za usmjeravanje vozila prema slobodnim parkirnim mjestima

Kategorizacija i identifikacija vozila u funkciji naplate parkinga ABsistemParkPay

ABsistemPark
ABsistemParkPay je nadograđena verzija ABsistemPark softvera koja osim kontrole pristupa vozila omogućuje i naplatu parkinga. Dodatno je moguće kategorizirati vozila ako naplata o tome ovisi te omogućiti identifikaciju pretplatnika putem registarske oznake vozila ili čitača kartica. Svrha mu je ubrzati ulaz i izlaz vozila, uvijek znati broj slobodnih parkirnih mjesta, usmjeravati kretanje vozila i osigurati naplatu. Najčešće se primjenjuje u velikim hotelskim i drugim poslovnim kompleksima unutar kojih je parking besplatan za dio korisnika (npr. goste hotela, zaposlene i redovite dostavljača), a svima ostalima se naplaćuje.
 • Identifikacija vozila putem LPR kamera
 • Kategorizacija vozila (automobil, autobus, kamper, motocikl) putem videonadzora i indukcijskih petlji
 • Identifikacija vozača putem čitača kartica
 • Integracija sa bazom podataka stalnih korisnika
 • Usmjeravanje vozila do slobodnih parkirnih mjesta za određenu kategoriju vozila putem semafora
 • Automatska naplata parkinga putem POS blagajni
 • Izdavanje računa sa upisanom registarskom oznakom vozila
ABsistemParkpayPos

Prikaz zauzetosti parkinga i rezervacija parkirnih mjesta ABsistemGaragePark

ABsistemGaragePark
ABsistemGaragePark je softver koji omogućuje prikaz zauzetih i rezerviranih parkirnih mjesta u zatvorenim javnim i poslovnim garažama. Glavna svrha mu je ubrzati promet te osigurati točnu informaciju o trenutnom broju i poziciji slobodnih parkirnih mjesta, a specifičnost je što omogućava rezervaciju parkirnog mjesta unaprijed za razne vremenske periode. Softver funkcionira i kao modul ABsistemDCi softvera putem kojeg se po potrebi može integrirati sa ostalim sustavima tehničke zaštite na objektu. Svi podatci o raspoloživosti parkirnih mjesta su vidljivi u nadzornom centru.
 • Svjetlosno označavanje slobodnih parkirnih mjesta u garaži putem indikatora
 • LED panoi sa prikazom slobodnih parkirnih mjesta na ulazu i na svakoj etaži garaže
 • Prikaz slobodnih parkirnih mjesta u nadzornom centru
 • Rezervacija parkinga unaprijed za razne vremenske periode
 • Povezivanje sa sustavima tehničke zaštite na objektu putem ABsistemDCi softvera za integraciju
ABsistemGaragePark

Kontrola pristupa ljudi i vozila u područja sa više ulaza i izlaza ABsistemMultiport

ABsistemMultiport
ABsistemMultiport je softver za kontrolu pristupa ljudi i vozila u područja sa više ulaza i izlaza na kojima je kretanje ograničeno. Svrha mu je omogućiti visoku razinu sigurnosti i kontrole kretanja vozača, vozila i kontejnera, ubrzati njihovu fluktuaciju, omogućiti točnu evidenciju na svim točkama ulaza i izlaza i omogućiti bolje vođenje poslovanja. Primjenjuje se na velikim štićenim područjima sa više ulaza i izlaza u kojima se odvijaju kritični procesi i u kojima je povećan rizik od krađa, sabotaže, prijevare ili zloupotrebe kao što su lučki terminali, industrijski kompleksi i slično.
 • Identifikacija vozača putem kartica i sustava kontrole pristupa
 • Identifikacija vozila / prikolice putem registarskih oznaka putem LPR kamera
 • Identifikacija kontejnera / vagona prepoznavanjem
  jedinstvenog koda kojim su označeni
 • Identifikacija vozila i vozača i prilikom ulaza i prilikom izlaza
 • Integracija sa sustavom rampi
 • Precizna evidencija na svim točkama ulaza i izlaza
 • Integracija sa softverima za vođenje redovitog poslovanja korisnika
ABsistemMultiport