Select Page
Hoteli i kampovi

Brza prijava i odjava gostiju hotela

ABsmartKiosk omogućuje brzi check-in i check-out gostiju hotela, jer omogućuje provjeru dokumenata, izdavanje kartice, kontrolu ulaza u sobu i plaćanje troškova. Koristiti se i za reklamiranje dodatne ponude i kupnju ulaznica ili vaučera za odabrane događaje.

LPR i kontrola pristupa vozila

Kontrola ulaska vozila gostiju i dobavljača se može ubrzati primjenom ABsistemPark softvera. Registarske oznake vozila se očitavaju putem LPR kamera, a softver uspoređuju očitanu registraciju s bazom podataka te automatski propušta vozila s dozvolom ulaska.

Panoramske kamere za nadzor velikih prostora

Megapikselne panoramske kamere omogućavaju nadzor velikih površina (parkirališta, predvorja, stubišta), a live video stream može poslužiti za promociju. Panoramska kamera mijenja više standardnih kamera.

Evidencija  radnog vremena i kontrola pristupa

Sustav kontrole pristupa i evidencije radnog vremena treba podržavati nadzor pristupa pojedinim prostorima te razne modele radnog odnosa (redovni, sezonski)  i radnog vremena (prekovremeno, klizno, smjensko).

Ograničavanje broja ljudi u zasebnim prostorima hotela

ABsistemLimitPeople softver omogućuje jednostavan prikaz broja ljudi koji se nalaze u prostoru, primjerice u hotelskom restoranu, ili na bazenu. To gostima omogućuje da izbjegnu mjesta na kojima je trenutačno gužva te da socijalni kontakt zadrži u granicama poželjnog. Ljudi se broje putem IP kamera na ulazu, a na displeju se prikazuje koliko ljudi trenutačno u prostoru i koliki je maksimalno dozvoljen broj.
 

Pametne sobe, SOS i energy management

Uspješnost poslovanja ovisi o troškovima za grijanje, hlađenje, rasvjetu i vodu i o njima treba voditi računa. Kroz sustav inteligentnih soba jednostavno se upravlja potrošnjom u sobama. IP bazirani SOS sustavi omogućuju da osoblje SOS poziv primi i putem mobilne aplikacije, dok obavlja ostale poslove.

Integracija safety rješenja i automatike

U hotelima se koristi velik broj sustava za upravljanje, nadzor i zaštitu. Safety sustavi sustavi (dojave požara, dojave plina, evakuacijskog razglasa, panik rasvjete i odvođenja dima i topline) su obavezni u višim kategorijama, i u načelu se integriraju sa BMS sustavima (grijanje, hlađenje, rasvjeta, zasjenjivanje) kako bi se objektom upravljalo učinkovitije i smanjili troškovi. Implementacijom ABsistemDCi softvera omogućuje se integracija svih tehničkih sustava na objektu – tehničke zaštite, safety i BMS sustava.

Dokumentacija o primijenjenim mjerama zaštite

Prosudba ugroženosti i projekt tehničke zaštite su osnova za kasnije nadogradnje i održavanje sustava. Dokumentacija obuhvaća i certifikate za opremu te zapisnike i radne naloge vezane za popravke i servise.

Održavanje i Centralni tehnički nadzor (CTN)

Daljinski nadzor nad ispravnošću tehničke zaštite putem CTN-a omogućava brzo otklanjanje kvarova. Tehničku podršku i organizaciju popravaka osigurava služba održavanja.