Select Page

INIM Previdia – potpuna fleksibilnost u dimenzioniranju sustava dojave požara

INIM Previda
INIM tehnologije

Uz sve u Inimu ranije razvijene napredne tehnologije, u Previdia centrale je implementirana i HorNet+ tehnologija koja omogućava međusobno umrežavanje Compact i Max vatrodojavnih centrala. CREP izdvojena tipkovnica također se može umrežiti s centralama što omogućuje daljinski pristup i nadzor nad njima.

Hornet+ tehnologija omogućava povezivanje do 48 centrala ili izdvojenih tipkovnica u skup, a u jedan sustav je moguće umrežiti do 20 skupova putem TCP/IP mreže. Time je omogućena veća fleksibilnost u dimenzioniranju sustava prema realnim potrebama i okolnostima. IDANet protokol omogućuje umrežavanje centrala koje upravljaju dojavom požara i evakuacijskim razglasom putem CAT5 kabela ili SM optičkih niti.

Raspon rješenja

Raspon rješenja

Modularno rješenje dojave požara za velike aplikacije

Previdia Max je modularna vatrodojavna centrala namijenjena za velike aplikacije kao što su aerodromi, hoteli i trgovački centri.
Moduli se ugrađuju u kućište centrale koja može primiti do 8 modula povezanih CAN DRIVE sabirnicom, a moguće je povezati do 4 takva kućišta u jedan sustav.

INIM Previdia Max

Kompaktno rješenje dojave požara za manje i srednje aplikacije

Previdia Compact je kompaktna centrala namijenjena je za aplikacije manje i srednje veličine, a dostupne su njezine dvije verzije – sa jednom ili sa dvije petlje, a isporučuje se u kućištima S ili L veličine ovisno o jačini napajača i kapacitetu baterija koje su u njih ugrađene (9Ah ili 22Ah).

Centrala već posjeduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje. Također posjeduje i ethernet port kojim se može spojiti na lokalnu ili vanjsku mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, upravljanja te MODBUS integracije sa na primjer ABsistemDCi softverom.

INIM Previda Compact

Centrale koje integriraju funkcije dojave požara i EVAC-a

Inim Previdia Ultra i Ultravox centrale integriraju funkcije dojave požara te sustava evakuacijskog (EVAC) i javnog (PA) razglasa. Centrale su dostupne u tri izvedbe (samo požar, požar & EVAC, samo EVAC). Procesom evakuacije u alarmnom stanju upravlja se unaprijed snimljenim glasovnim porukama ili vatrogasnim mikrofonom. Za umrežavanje Ultra i UltraVox centrala koristi se IDANet protokol koji se omogućuje integraciju u postojeći HorNet+ sustav.Moguće je direktno umrežavanje putem CAT5 kabela (do 100 m udaljenosti između 2 centrale) ili putem optičkih niti (do 2 km udaljenosti između 2 panela), tako da media konverteri nisu potrebni (optičke niti – bakrena žica za RS485). Ovo, na tržištu jedinstveno rješenje, doprinosi optimizaciji troškova ugradnje i održavanja sustava.

Rješenje za konvencionalnu dojavu požara, stabilne sustave gašenja ili plinodojavu umreživo s Previdia adresabilnim sustavima

Previdia Micro je konvencionalna centrala za dojavu požara koja je ujedno i certifcirana za upravljanje sustavima gašenja po EN 12094-1, a može se koristiti i za prihvat proporcionalnih javljača za plinodojavu. Dostupna je u više verzija ovisno o funkciji i veličini objekata. Centrala već posjeduje on-board RS485 konektore koji omogućavaju Hornet+ umrežavanje s ostalim Previdia centralama (ili tipkovnicama). Također posjeduje i ethernet port kojim se može spojiti na lokalnu ili vanjsku mrežu za potrebe umrežavanja, konfiguracije, digitalne IP dojave, upravljanja te MODBUS integracije sa na primjer ABsistemDCi softverom. Između ostalog, Hornet+ umrežavanje Micro centrale omogućava većem adresabilnom sustavu dojave požara dodatnu fleksibilnost prilikom upravljanja i nadziranja ostalih safety sustava.

Sigurnosna rasvjeta upravljana putem Inim vatrodojavnih centrala

BUS nadzirana sigurnosna rasvjeta Harper je kompatibilna s vatrodojavnim protokolom. Svi elementi sustava se mogu povezati s adresabilnim sustavima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskoj razini. BUS komunikacija između vatrodojavne centrale i opreme za sigurnosnu rasvjetu omogućuje da oba sustava funkcioniraju kao jedan, što značajno pojednostavljuje programiranje, ožičenje i održavanje.

Adresabilna dojava požara

SmartLoop adresabilne vatrodojavne centrale se primjenjuju i u manjim (1 petlja) i u velikim (8 petlji) aplikacijama. Najveća moguća konfiguracija je do 30 centrala raspoređenih u token-ring.

Konvencionalna dojava požara

Konvencionalne Inim SmartLine vatrodojavne centrale su dostupne u verzijama sa 2 zone, sa 4 zone proširivo na 20 i sa 4 zone proširivo do 36. Pouzdano su rješenje konvencionalne dojava požara.

Bežična dojava požara

Bežična dojava požara FireVibes je rješenje koje se najčešće koristi u već gotovim objektima u kojima provođenje nove instalacije nije poželjno ili moguće. Dostupan je širok raspon bežičnih detektora i dodatnih uređaja usklađenih s europskim normama. Budući da FireVibes podržava Inim protokol, žičani i bežični uređaji se mogu kombinirati u istoj detekcijskoj petlji.

Specijalne metode detekcije

Za nespecifične aplikacije se koriste posebna rješenja detekcije – aspiracijski sustavi Stratos, detektori plamena, termoosjetljivi kabeli, vatrodojavne barijere ili adapteri za klima kanale.

Upravljanje Previdia sustavima dojave požara

INIM tipkovnica

Touch screen tipkovnica

Instalacija i upravljanje su iznimno jednostavni i provode se putem 4,3″ (Compact centrala) ili 7″ (Max centrala) zaslona osjetljivog na dodir. Na zaslonu se može pregledavati mapa prostora sa ucrtanim elementima sustava i prikazom njihovog statusa pa se svaki alarm može veoma brzo locirati. Grafičkim zaslonom je omogućeno i intuitivnije upravljanje, programiranje i isčitavanje događaja.

INIM C-Rep

C-Rep izdvojena upravljačka tipkovnica

Dostupna je i C-Rep izdvojena upravljačka tipkovnica, kompatibilna i s Compact, Max, i UltraVox centralama, koja se putem RS485 povezuje u Hornet+ mrežu i omogućava pristup svim informacijama o spojenim uređajima.

INIM Previda Studio

Previdia Studio softver

Za podešavanje i upravljanje centralama i umreženim sustavom koristi se Previdia STUDIO konfiguracijski softver prilagođen za na dodir osjetljive zaslone. Omogućava preciznu dijagnostiku i podešavanje elemenata u sustavu, pohranu podataka te generiranje izvještaja u skladu s propisima.

INIM Cloud Fire

Inim Cloud Fire & Mobile app

Dodatnu fleksibilnost omogućava Inim Cloud Fire web za centralizirani nadzor i daljinsko upravljanje kojem se može pristupiti i putem mobilne aplikacije Inim Fire App (podržava Android i iOS sustave). Omogućava trenutačni pristup centralama te upravljanje cijelim sustavom, konfiguraciju putem Previdia Studio softvera, online pregled zapisa događaja, planiranje održavanja te e-mail i push notifikacije za korisnički definirane događaje. Sigurnost podataka osigurava se u skladu s najvišim standardima (redundancija, enkripcija, centar za pohranu sa TIER 3 i TIA-942 jamstvom). Inim Cloud Fire usluga je besplatna i za instalatere i za korisnike.

ABsistemDCi

ABsistemDCi softver za integraciju

Previdia sustavima se može upravljati i putem ABsistemDCi softvera za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.

Previdia safety rješenje i upravljanje objektima

Cjelovitu zaštitu i upravljanje objektima u velikoj mjeri pojednostavljuje korištenje opreme istog proizvođača kao jamstva njezine potpune kompatibilnosti i mogućnosti umrežavanja na hardverskoj razini. Dobar primjer potpune integracije su Inim rješenjima dojave požara i plina, upravljanja gašenjem, sigurnosne rasvjete i evakuacijskog razglasa koja dijele istu logiku i napredne karakteristike kao što su upravljanje putem grafičkih mapa i Cloud aplikacije ili videoverifikacija.

Inim integrirano rješenje ima mnogobrojne prednosti, prvenstveno u smislu optimizacije troškova – troškovi ožičenja su značajno manji, za komunikaciju i napajanje se koristi ista oprema, a sustavom se upravlja putem jedinstvenog korisničkog sučelja. Održavanje je puno jednostavnije i učinkovitije jer se istovremeno održava instalacija cijelog integriranog rješenja. Zbog međusobne interakcije i koordiniranog djelovanja, ukupna učinkovitost integriranog rješenja u alarmnom stanju je bitno veća.

Integracije dojave požara s drugim sustavima na objektu

Bitna karakteristika Previdie je da su implementirane različite mogućnosti povezivanja (RS485, optička vlakna, TCP-IP) sa centralama što omogućava integraciju sa safety sustavima na objektu. Centrala je dostupna i u verziji sa funkcijom upravljanja gašenjem i certificirana u skladu sa EN12094-1 normom.

BUS nadzirana panik rasvjeta Harper je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom i svi njezini elementi se mogu povezati sa Previdia centralama direktno na istu petlju. BUS komunikacija između centrale i EVAC opreme omogućava da oba sustava funkcioniraju kao jedan što značajno pojednostavljuje ožičenje, programiranje i održavanje.

Sustavi na udaljenim lokacijama mogu biti nadzirani s jednog mjesta. Integracija sa BMS uređajima različitih proizvođača je moguća i putem IFMLAN modula u koji je implementiran BACNET protokol.

Omogućena je i videoverifikacija alarma putem povezanih IP kamera (ONVIF protokol). Za implementaciju grafičkih mapa, odnosno tlocrta, sa interaktivnom topologijom sustava u same centrale potrebno je ugraditi dodatnu SD karticu.

ABsistemDCi softver za integraciju omogućuje centralizirano upravljanje Previdia sustavima, ali i svim ostalim sustavima na objektu koji su integrirani.