Select Page
Panik rasvjeta

Harper panik rasvjeta upravljana Inim vatrodojavnim centralama

Harper BUS nadziranom panik rasvjeta je kompatibilna sa vatrodojavnim protokolom.  Svi elementi sustava se mogu povezati sa adresabilnim sustavima za dojavu požara direktno na istu petlju, na hardverskoj razini.

Harper panik rasvjeta upravljana zasebnim centralama

Dostupne su centrale za upravljanje panik rasvjetom neovisne o vatrodojavi. Omogućuju nadzor, dijagnostiku i upravljanje svakim iluminatorom kao i dodatne funkcije kao što su testiranje funkcionalnosti iluminatora, testiranje snage baterija ili podešavanje razine svjetlosti.

Harper samostojeći iluminatori sa vlastitim napajanjem

Harper iluminatori su dostupni u različitim izvedbama, različite snage i trajanja svjetla, autonomije i razine zaštite. U njih je ugrađen isti adresabilni protokol kao u vatrodojavnim elementima pa se može spojiti izravno na petlju vatrodojavne centrale. U skladu su sa ISO 7010 normom.

Harper signalizacija za usmjeravanje evakuacije

Signalizacija za usmjeravanje ljudi na evakuacijskim putovima je dostupna u različitim izvedbama (stropna, zidna) i sa standardiziranim piktogramima.

Centralizirano napajanje Harper panik rasvjete

Centraliziranim napajanjem se omogućuje stalan nadzor panik lampi i testiranje baterija, pojednostavljuje ispitivanje i održavanje, centralizirano napajanje, bolje usmjeravanje evakuacije i podešavanje nivoa svjetlosti.

ABsistemDCi softver za integraciju

Sustavi panik rasvjete se mogu povezati sa ABsistemDCi softverom za integraciju koji omogućuje da se sa safety, security i BMS sustavima na objektu upravlja putem jedinstvenog sučelja.