Select Page
ABsistemDC(NG)v2 softver za centralizaciju signala alarma

ABsistemDC(NG)v2 je softver koji omogućuje centralizaciju signala alarma sa štićenih objekta u dojavnom centru. Svrha mu je osigurati pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma te operateru dojavnog centra olakšati rad. Koristi se u zaštitarskim dojavnim centrima za nadzor štićenih objekata, vatrogasnim dojavnim centrima za prijem alarma sa sustava dojave požara te u većim tvrtkama koje imaju uspostavljen vlastiti dojavni centar.

R&D odjel Alarm automatike kontinuirano razvija ABsistemDC(NG)v2 softver te ga prilagođava novim tehnologijama i potrebama korisnika od 1992. godine. Implementiran je u više stotina dojavnih centara u regiji i više puta nagrađivan za inovaciju Videoverifikacija signala alarma.

ABsistemDC(NG)v2

Prednosti ABsistemDC(NG)v2 softvera

Videoverifikacija
Omogućuje automatsko prikazivanje video zapisa iz prostora u kojem je detektiran alarm čime se sprječavaju nepotrebne intervencije.

Zlatna kuna za inovaciju 2009

Podržava razne komunikacijske formate s prijemnicima
ABsistemDC(NG)v2 podržava sve poznate komunikacijske formate pa je kompatibilan sa prijemnicima raznih proizvođača sustava tehničke zaštite: SurGard, Visonic, Paradox, Enigma, Ademco, AMC, Eldes, Bosch, Satel, Inim, S-Link, ostali MLR kompatibilni prijemnici.

Cloud verzija
ABsistemDCiCloud je usluga koja omogućava prijem alarmnih događaja u dojavnim centrima putem “Cloud” tehnologije. Sastoji se od serverske aplikacije koja obrađuje alarmne događaje u Alarm automatici i klijentske aplikacije koja prima već obrađene događaje na računala u dojavnim centrima. Usluga je namijenjena manjim dojavnim centrima čiji opseg posla ne opravdava ulaganje u skupu opremu, propisanu zaštitu objekta u koji je dojavni centar smješten i njihovo održavanje što znači da omogućava da se svi poslovi dojavnog centra obavljaju uz značajno manju investiciju.

Uz potporu Hamag invest

Višejezičnost
Operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju i s uobičajenom terminologijom.

WatchDog
Nadzor više vrsta snimača u mreži (napajanje, status kamera i hard diska) lokalno ili putem interneta.

Verifikacija alarma putem Ajax MotionCam detektora
Ajax detektor automatski šalje sliku događaja u dojavni centar koji tako može provjeriti da li je riječ o pravom alarmu.

CTN – Centralni tehnički nadzor za neprestani uvid u stanje sustava zaštite
Centralni tehnički nadzor (CTN) je tehnički nadzor nad ispravnošću sustava tehničke zaštite koji se uspostavlja sa svrhom promptnog otklanjanja svih uočenih nedostataka. Omogućava praćenje svih događaja koje generiraju sustavi tehničke zaštite na objektu, nadzor nad njihovom tehničkom ispravnošću i rano uočavanje kvarova. Također omogućava nadzor nad korištenjem sustava (uključenje / isključenje alarmnog sustava, zatvaranje vrata) te nad radom servisera i interventnih zaštitara.

Online nadzor obilaska zaštitara u realnom vremenu
GuardPatrol mobilna aplikacija omogućuje uvid u kretanje zaštitara, primjenu procedura te dokazivanje korisniku da su dogovorene procedure u cijelosti provedene. Zaštitar putem mobitela očitava QR kodove ili NFC tagove koji su prethodno generirani / programirani za svaku kontrolnu točku posebno. Mobilna aplikacija šalje informaciju o tagovima i njihovoj geolokaciji u ABsistemDC(NG)v2 softver i ona je odmah, u realnom vremenu, vidljiva u zaštitarskom dojavnom centru.

Modularan koncept za potpunu prilagodbu potrebama korisnika

Osnovna aplikacija

Osnovna aplikacija za do 500 štićenih prostora i jednog operatera, a po potrebi se može proširiti za dodatnih 500 objekata (Licenca 500) i za dodatnog operatera (Licenca Dodatni operater).

 • Obrada događaja
  Modul omogućava prikaz i obradu alarmnih događaja.
 • Adresar
  Modul za upravljanje kontakt podatcima o vlasnicima štićenih prostora.
 • Izvještaji
  Modul za slanje automatskih izvještaja i obavijesti.
 • Instalater
  Modul za praćenje održavanja i servisa sustava.
 • Satnica (iznimke)
  Modul za praćenje otvaranja/zatvaranja i testova na štićenom prostoru.

Dodatni moduli

 • Video verifikacija
  Omogućava automatsko prikazivanje slike s kamera iz prostora u kojem je detektiran alarm.
 • ABsistemGuardPatrol
  U kombinaciji sa ABsistemGuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava pouzdan nadzor nad obilaskom zaštitara u realnom vremenu.
 • WEB pristup
  Omogućava korisnicima da putem interneta pristup informacijama o vlastitim štićenim prostorima.
 • Skica
  Omogućava grafički prikaz stanja zona štićenih prostora.
 • Procedure
  Modul vodi operatera korak po korak kroz postupak reagiranja na konkretan događaj i upozorava ga koje vezane radnje treba poduzeti.
 • SMS modul
  Omogućava slanje SMS poruke s opisom unaprijed definiranog događaja na jedan ili više brojeva mobitela.