Select Page
ABsistemDC(NG) softver za centralizaciju alarma

ABsistemDC(NG) je programski paket koji omogućuje centralizaciju signala alarma sa štićenog objekta u dojavnom centru na pojedinačni sustav tehničke zaštite. Svrha mu je osigurati pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma te operateru dojavnog centra olakšati rad.

Prednosi ABSistemDC(NG) softvera

Videoverifikacija
Omogućuje automatsko prikazivanje video zapisa iz prostora u kojem je detektiran alarm čime se sprječavaju nepotrebne intervencije.

Podržava razne komunikacijske formate s prijemnicima
ABsistemDC(NG) podržava sve poznate komunikacijske formate pa je kompatibilan sa prijemnicima raznih proizvođača sustava tehničke zaštite: SurGard, Visonic, Paradox, Enigma, Ademco, AMC, Eldes, Bosch, Satel, Inim, S-Link, ostali MLR kompatibilni prijemnici.

Cloud verzija
ABsistemDCcloud je usluga koja omogućava prijem alarmnih događaja u dojavnim centrima putem “Cloud” tehnologije. Sastoji se od serverske aplikacije koja obrađuje alarmne događaje u Alarm automatici i klijentske aplikacije koja prima već obrađene događaje na računala u dojavnim centrima.

Višejezičnost
Operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju i s uobičajenom terminologijom.

WatchDog
Nadzor više vrsta snimača u mreži (napajanje, status kamera i hard diska) lokalno ili putem interneta.

Verifikacija alarma putem Ajax MotionCam detektora

Ajax detektor automatski šalje sliku događaja u dojavni centar koji tako može provjeriti da li je riječ o pravom alarmu.

Modularan koncept za potpunu prilagodbu potrebama korisnika

Osnovna aplikacija

Osnovna aplikacija za do 500 štićenih prostora i jednog operatera, a po potrebi se može proširiti za dodatnih 500 objekata (Licenca 500) i za dodatnog operatera (Licenca Dodatni operater).

 • Obrada događaja
  Modul omogućava prikaz i obradu alarmnih događaja.
 • Adresar
  Modul za upravljanje kontakt podatcima o vlasnicima štićenih prostora.
 • Izvještaji
  Modul za slanje automatskih izvještaja i obavijesti.
 • Instalater
  Modul za praćenje održavanja i servisa sustava.
 • Satnica (iznimke)
  Modul za praćenje otvaranja/zatvaranja i testova na štićenom prostoru.

Dodatni moduli

 • Video verifikacija
  Omogućava automatsko prikazivanje slike s kamera iz prostora u kojem je detektiran alarm.
 • ABsistemGuardPatrol
  U kombinaciji sa ABsistemGuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava pouzdan nadzor nad obilaskom zaštitara u realnom vremenu.
 • WEB pristup
  Omogućava korisnicima da putem interneta pristup informacijama o vlastitim štićenim prostorima.
 • Skica
  Omogućava grafički prikaz stanja zona štićenih prostora.
 • Procedure
  Modul vodi operatera korak po korak kroz postupak reagiranja na konkretan događaj i upozorava ga koje vezane radnje treba poduzeti.
 • SMS modul
  Omogućava slanje SMS poruke s opisom unaprijed definiranog događaja na jedan ili više brojeva mobitela.