Izaberite stranicu
ABsistemDC(NG) softver za centralizaciju alarma

ABsistemDC(NG) je programski paket koji omogućava centralizaciju signala alarma sa štićenog objekta u dojavnom centru na pojedinačni sistem tehničke zaštite. Svrha mu je da osigura pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma kao i da operateru dojavnog centra olakša rad.

Prednosi ABSistemDC(NG) softvera

Videoverifikacija
Omogućava automatsko prikazivanje video zapisa iz prostora u kojem je detektovan alarm čime se sprečavaju nepotrebne intervencije.

Podržava razne komunikacijske formate sa prijemnicima
ABsistemDC(NG) podržava sve poznate komunikacijske formate pa je kompatibilan sa prijemnicima raznih proizvođača sistema tehničke zaštite: SurGard, Visonic, Paradox, Enigma, Ademco, AMC, Eldes, Bosch, Satel, Inim, S-Link, ostali MLR kompatibilni prijemnici.

Cloud verzija
ABsistemDCcloud je usluga koja omogućava prijem alarmnih događaja u dojavnim centrima putem “Cloud” tehnologije. Sastoji se od serverske aplikacije koja obrađuje alarmne događaje u Alarm automatici i klijentske aplikacije koja prima već obrađene događaje na računare u dojavnim centrima.

Višejezičnost
Operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju i sa uobičajenom terminologijom.

WatchDog
Nadzor više vrsta snimača u mreži (napajanje, status kamera i hard diska) lokalno ili putem interneta.

Verifikacija alarma putem Ajax MotionCam detektora
Ajax detektor automatski šalje sliku događaja u dojavni centar koji tako može da proveri da li je reč o pravom alarmu.

Modularan koncept za potpunu prilagođenost potrebama korisnika

Osnovna aplikacija

Osnovna aplikacija za do 500 štićenih prostora i jednog operatera, a po potrebi se može proširiti za dodatnih 500 objekata (Licenca 500) i za dodatnog operatera (Licenca Dodatni operater).

 • Obrada događaja
  Modul omogućava prikaz i obradu alarmnih događaja.
 • Adresar
  Modul za upravljanje kontakt podacima o vlasnicima štićenih prostora.
 • Izveštaji
  Modul za slanje automatskih izveštaja i obaveštenja.
 • Instalater
  Modul za praćenje održavanja i servisa sistema.
 • Satnica
  Modul za praćenje otvaranja/zatvaranja i testova na štićenom prostoru.

Dodatni moduli

 • Video verifikacija
  Omogućava automatsko prikazivanje slike sa kamera iz prostora u kojem je detektovan alarm.
 • ABsistemGuardPatrol
  U kombinaciji sa GuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava pouzdan nadzor nad obilaskom čuvara u realnom vremenu.
 • WEB pristup
  Omogućava korisnicima da putem interneta pristup informacijama o vlastitim štićenim prostorima.
 • Skica
  Omogućava grafički prikaz stanja zona štićenih prostora.
 • Procedure
  Modul vodi operatera korak po korak kroz postupak reagovanja na konkretan događaj i upozorava ga koje vezane radnje treba poduzeti.
 • SMS modul
  Omogućava slanje SMS poruke sa opisom unapred definisanog događaja na jedan ili više brojeva mobilnih telefona.