Izaberite stranicu
ABsistemDC(NG)v2 softver za centralizaciju signala alarma

ABsistemDC(NG)v2 je softver koji omogućava centralizaciju signala alarma sa štićenih objekta u dojavnom centru. Ima za svrhu da osigura pouzdan prijem i kvalitetnu obradu signala alarma kao i da operateru dojavnog centra olakša rad. Koristi se u bezbednosnim dojavnim centrima za nadzor štićenih objekata, vatrogasnim dojavnim centrima za prijem alarma sa sistema dojave požara kao i u većim firmama koje imaju uspostavljen sopstveni dojavni centar.

R&D odeljenje Alarm automatike kontinuirano razvija ABsistemDC(NG)v2 softver i prilagođava ga novim tehnologijama i potrebama korisnika od 1992. godine. Implementiran je u više stotina dojavnih centara u regiji i više puta nagrađivan za inovaciju Videoverifikacija signala alarma.

ABsistemDC(NG)v2

Prednosti ABsistemDC(NG)v2 softvera

Videoverifikacija
Omogućava automatsko prikazivanje video zapisa iz prostora u kojem je detektovan alarm čime se sprečavaju nepotrebne intervencije.

Zlatna kuna za inovaciju 2009

Podržava razne komunikacijske formate sa prijemnicima
ABsistemDC(NG)v2 podržava sve poznate komunikacijske formate pa je kompatibilan sa prijemnicima raznih proizvođača sistema tehničke zaštite: SurGard, Visonic, Paradox, Enigma, Ademco, AMC, Eldes, Bosch, Satel, Inim, S-Link, ostali MLR kompatibilni prijemnici.

Cloud verzija
ABsistemDCCloud je usluga koja omogućava prijem alarmnih događaja u dojavnim centrima putem “Cloud” tehnologije. Sastoji se od serverske aplikacije koja obrađuje alarmne događaje u Alarm automatici i klijentske aplikacije koja prima već obrađene događaje na računare u dojavnim centrima. Usluga je namenjena manjim dojavnim centrima čiji opseg posla ne opravdava ulaganje u skupu opremu, propisanu zaštitu objekta u koji je dojavni centar smešten i njihovo održavanje što znači da omogućava da se svi poslovi dojavnog centra obavljaju uz značajno manju investiciju.

Uz potporu Hamag invest

Višejezičnost
Operateri u dojavnim centrima sve poruke primaju na jeziku i u pismu kojim najbolje vladaju i sa uobičajenom terminologijom.

WatchDog
Nadzor više vrsta snimača u mreži (napajanje, status kamera i hard diska) lokalno ili putem interneta.

Verifikacija alarma putem Ajax MotionCam detektora
Ajax detektor automatski šalje sliku događaja u dojavni centar koji tako može da proveri da li je reč o pravom alarmu.

CTN – Centralni tehnički nadzor za neprestani uvid u stanje sistema zaštite

Centralni tehnički nadzor (CTN) je tehnički nadzor nad ispravnošću sistema tehničke zaštite koji se uspostavlja sa svrhom promptnog otklanjanja svih uočenih nedostataka. Omogućava praćenje svih događaja koje generišu sistemi tehničke zaštite na objektu, nadzor nad njihovom tehničkom ispravnošću i rano uočavanje kvarova. Takođe, omogućava nadzor nad korišćenjem sistema (uključenje / isključenje alarmnog sistema, zatvaranje vrata) kao i nad radom servisera i interventnih jedinica.

Online nadzor obilaska lica za bezbednost u realnom vremenu

GuardPatrol mobilna aplikacija omogućuje uvid u kretanje čuvara, primenjenih procedura kao i dokazivanje korisniku da su dogovorene procedure u celosti sprovedene. Čuvar putem mobilnog telefona očitava QR kodove ili NFC tagove koji su prethodno generisani / programirani za svaku kontrolnu tačku posebno. Mobilna aplikacija šalje informaciju o tagovima i njihovoj geolokaciji u ABsistemDC(NG)v2 softver i ona je odmah, u realnom vremenu, vidljiva u dojavnom centru.

Modularan koncept za potpunu prilagođenost potrebama korisnika

Osnovna aplikacija

Osnovna aplikacija za do 500 štićenih prostora i jednog operatera, a po potrebi se može proširiti za dodatnih 500 objekata (Licenca 500) i za dodatnog operatera (Licenca Dodatni operater).

 • Obrada događaja
  Modul omogućava prikaz i obradu alarmnih događaja.
 • Adresar
  Modul za upravljanje kontakt podacima o vlasnicima štićenih prostora.
 • Izveštaji
  Modul za slanje automatskih izveštaja i obaveštenja.
 • Instalater
  Modul za praćenje održavanja i servisa sistema.
 • Satnica
  Modul za praćenje otvaranja/zatvaranja i testova na štićenom prostoru.

Dodatni moduli

 • Video verifikacija
  Omogućava automatsko prikazivanje slike sa kamera iz prostora u kojem je detektovan alarm.
 • ABsistemGuardPatrol
  U kombinaciji sa GuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava pouzdan nadzor nad obilaskom čuvara u realnom vremenu.
 • WEB pristup
  Omogućava korisnicima da putem interneta pristup informacijama o vlastitim štićenim prostorima.
 • Skica
  Omogućava grafički prikaz stanja zona štićenih prostora.
 • Procedure
  Modul vodi operatera korak po korak kroz postupak reagovanja na konkretan događaj i upozorava ga koje vezane radnje treba poduzeti.
 • SMS modul
  Omogućava slanje SMS poruke sa opisom unapred definisanog događaja na jedan ili više brojeva mobilnih telefona.